Kunst en Landschap

Nieuw multimediaal Platform voor Noord Nederland!

Status: conceptfase; multimediaal Platform i.o.
Werktitel: ‘Kunst en Landschap
Ondertitel: ‘Kijken, zien, beleven!
Doel: oprichting Kennis-, organisatie-, onderzoeks- en innovatieplatform
Doelgebied: Groningen, Friesland, Drenthe
Start: 2021 (themajaar NBTCOde aan het Nederlandse Landschap’)

Het bedreigde landschap, de verdozing van Nederland, Nieuwsuur, 10 maart 2019.

Stimulering kunst- en landschapsbeleving

Mede geïnspireerd door een artikel, ‘Gezocht: bestuurders met lef, Bert de Jong, Noorderbreedte, 11 februari 2019, waarin landschapsonderzoeker Bas Pedroli een waarschuwende vinger opsteekt richting overheden, wil ik – het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan – onderzoeken of het uitgeven en opzetten van een nieuw multimediaal (kennis-, organisatie-, onderzoeks- en innovatie-) platform, Kunst en Landschap Noord Nederland, levensvatbaar is.

Om daarmee het publieke debat over ons landschap niet louter over te laten (toe te vertrouwen) aan bestuurders, wetenschappers, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties (met elk hun eigen deelbelangen) en politici. En – ook – om burgers, inwoners, bezoekers, toeristen en anderszins betrokkenen direct te betrekken bij de ontwikkeling van het (cultuur)landschap, dat van Noord Nederland in het bijzonder.

Het Nederlandse landschap is van niemand meer

Verstedelijking in Veghel. Beeld: Marcel van den Bergh (illustratie bij opiniestuk Herman Weelink, Volkskrant 8 december 2019)

Met die waarschuwing (tussenkop) kwam landschapsarchitect en planoloog Herman Weelink op 8 december 2019 in een opiniestuk in de Volkskrant. Hij was daarmee niet de eerste die dit jaar een pleidooi hield voor een overkoepelend en effectief controlerend Rijksbeleid voor het (gehele) Nederlandse landschap. Weelink gaf daarin ook het Planbureau voor de Leefomgeving een onvoldoende door hen wensdromen te verwijten en hun oproepen als krachteloos te bestempelen. Volgens hem een pijnlijke demonstratie van het falen van het Nederlandse omgevingsbeleid.

Ongeveer een maand eerder wenste hij in een ingezonden lezersbrief aan de Volkskrant, 31 oktober 2019, landschapsarchitect Berno Strootman, lid College van Rijksadviseurs, succes in zijn strijd tegen verdozing door (slechts) samenwerking van Rijk, provincies en gemeenten te bepleiten. Cynisme, polarisatie, ook onder ‘vakgenoten’.

Ontologische expansie, op zoek naar oplossingen in soft spaces

Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures aan de Universiteit Utrecht: ,,Met oude overlegvormen zullen we niet tot vernieuwend beleid komen.”


Stimulering van kunst-, cultuur- en landschapsbeleving – vanuit een doelgericht en weloverwogen toeristisch promotieperspectief – kan mijns inziens bijdragen aan het besef van de ‘noodzaak’ ons landschap, onze directe leefomgeving, te koesteren. En om een eventuele bedreiging, c.q. teloorgang ervan tegen te gaan, het hoofd te bieden, of – om in metaforen te spreken – het (breed maatschappelijk) tij te doen keren.

Naar een ‘New Deal’ met een ‘Coalition of the Willing’

In het hierboven gememoreerde Noorderbreedte deed Ineke Noordhoff, hoofdredacteur van het tijdschrift, aan het begin van het jaar verslag van een lezing van Theo Spek, hoogleraar landschapsgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen, die hij hield tijdens een Landschapsmanifestatie op 7 februari 2019 in de Rijksluchtvaartschool in Eelde: ‘Over een grote verbouwing en een New Deal‘. Deze lezing is nadrukkelijk een tweede inspiratiebron voor mijn Kunst en Landschaps-plannen. Ik zal ze als de tijd daar rijp voor is aan het net toevertrouwen.

Tijdens zijn toespraak memoreerde Spek Henk Jumelet, gedeputeerde Provincie Drenthe, en ging hij kort in op het Panorama Nederland van het College Rijksadviseurs, dat op 6 december 2018 gelanceerd werd en dat in januari 2019 in Den Haag van start ging.

,,Nog te weinig mensen beseffen dat we aan de vooravond van de grootste verbouwing ooit staan.”

Stop de ‘verdozing’ van Nederland. Interview met Berno Strootman, lid College van Rijksadviseurs, Vroege Vogels, 7 juni 2019.

Inspiratie en samenwerking voor een leefbaar landschap

Het oprichten van een multimediaal Platform veronderstelt samenwerking op meerdere fronten. Wil ‘Kunst en Landschap‘ slagen in zijn opzet, is draagvlak onontbeerlijk. Ik voer op dit moment veel gesprekken met bedreven en gedreven mensen uit ‘het veld’ op het gebied van kunstcultuurruimteerfgoedtoerisme en landschap om het platform onder de aandacht te brengen, samenwerkingsvormen te bespreken en om een strategie te bepalen Kunst en Landschap in 2021 groen licht te kunnen geven. Handen en voeten, dus.

Met alle transities die we de komende jaren voor de kiezen krijgen hoop ik middels dit platform burgers op een vernieuwende journalistieke wijze te betrekken bij de keuzes die gemaakt (moeten) worden. Ik richt me daarbij vooral op het geplaagde Noorden. Synergie en samenwerking zijn daarbij sleutelbegrippen. Onderwijs- en educatieve projecten ‘afgestemd’ op toekomstige generaties zijn onderdeel van mijn plannen.

Wil je graag meer weten? Heb je ideeën of suggesties? Laat me het weten – alle input is welkom. Schroom niet contact met me op te nemen. Een koffie-afspraak is snel gemaakt.

Uitgever: Robert Rosendal

Actueel blog Kunst en Landschap

Tijdens de voorbereidingen van het platform Kunst en Landschap houd ik je blogsgewijs op de hoogte van wetenswaardigheden en (actuele) nieuwsfeiten via de categorie (rechter button!) Kunst en Landschap. En natuurlijk via nieuwe- en sociale media. Daarvoor klik je onderaan deze pagina.

Provinciale samenwerking Noord Nederland, ‘Kunst en Landschap’ in de praktijk

Om je een beetje een idee te geven van wat het Platform Kunst en Landschap in de praktijk kan betekenen, raad ik je aan een kijkje te nemen op een blogbijdrage uit april 2019: ‘Provinciale samenwerking bij promotie Waddengebied’.

Video-post en reactie Joop Mulder

De video hieronder postte ik (ook) op de Facebook-pagina van ‘Kunst en Landschap‘. Dat leverde een groot aantal reacties op waarvan ik er een uitlicht, die van Joop Mulder, oprichter van het Oerol-festival dat jaarlijks plaatsvindt op Terschelling, die het bericht met commentaar deelde op zijn eigen pagina:

Joop Mulder en Sense of Place

“Ik zou zeggen kijk even naar dit filmpje, het duurt niet zo lang maar laat zien hoe bijzonder de Wadden zijn. Sense of Place werkt samen met Het Groninger Landschap, It Fryske Gea en iedereen die de Wadden koesteren, maar werkt vanuit een nieuw standpunt. Laat zien, laten we het beleven! Dan snappen mensen beter dat we het moeten beschermen.
Nieuwe standpunten stuiten vaak op weerstand omdat het anders is. Sense of Place heeft tijd nodig, maar ik bemerk steeds meer medestand door anders durven zien. Sense of Place, de naam zegt het al; wij willen de plek koesteren maar ook deelgenoot maken van ons respect voor de natuur.
Het is toch waanzinnig dat de politiek in den Haag nog steeds denkt dat ons unieke noorden geschikt is voor zoutwinning, gaswinning, windmolens en andere narigheid. 
Kijk even naar dit filmpje. En denk vooral zelf na. Ik heb daar eigenlijk niets aan toe te voegen.”

Nieuwe- en sociale media Kunst en Landschap

Als je actief bent op Facebook, en wanneer je dit initiatief kracht bij wilt zetten – stel ik een ‘like’ op de Facebookpagina Kunst en Landschap zeer op prijs. Je blijft dan tegelijk op de hoogte van actuele wetenswaardigheden op het gebied van kunst en landschap in Noord Nederland. Veel gebruikers – niet de eerste de beste – gingen je in korte tijd voor. Heel veel dank alvast.

Facebook

Facebook-pagina Kunst en Landschap Noord Nederland

Twitter

Tweets Kunst en Landschap Noord Nederland

Instagram

Instagram Kunst en Landschap Noord Nederland

YouTube-kanaal

YouTube-kanaal Kunst en Landschap Noord Nederland

Rosendal Produkties – Facebook

Facebookpagina Rosendal Produkties.