Kunst en Landschap

menufoto kl-pagina kijken-zien-beleven
Foto: © Koos Zeedijk, Fotogroep Garmerwolde, 2018. Deze foto is genomineerd voor ‘Dit is Groningen’, een fotowedstrijd in 2018 uitgeschreven door de Provincie Groningen.

Nieuw Magazine voor Noord Nederland

Status: conceptfase; in voorbereiding (cross mediaal)
Werktitel: ‘Kunst en Landschap
Ondertitel: ‘Kijken, zien, beleven!
Doelgebied: Groningen, Friesland, Drenthe
Start: aug./sept. 2020

Mede geïnspireerd door een artikel ‘Gezocht: bestuurders met lef’, Bert de Jong, Noorderbreedte, 11 februari 2019, wil ik – het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan – onderzoeken of het uitgeven van een nieuw cross mediaal tijdschrift, ‘Kunst en Landschap’, levensvatbaar is.

Om daarmee het ‘publieke’ debat niet louter over te laten (toe te ‘vertrouwen’) aan bestuurders, wetenschappers, het bedrijfslevenmaatschappelijke organisaties (met elk hun ‘eigen’ deelbelangen) en politici, en om burgers, inwoners, toeristen en anderszins betrokkenen direct te betrekken bij de ontwikkeling van het (cultuur)landschap, dat van Noord Nederland in het bijzonder.

Stimulering van kunst- en landschapsbeleving kan mijns inziens bijdragen aan het besef van de ‘noodzaak’ ons landschap, onze directe leefomgeving, te koesteren. En om een eventuele bedreiging, c.q. teloorgang van dit (cultuur)landschap tegen te gaan, het hoofd te bieden, of – om in metaforen te spreken – het (breed maatschappelijk) tij te doen keren.

Uitgever: Robert Rosendal


Rosendal Produkties (Facebook-pagina)

Kunst en landschap (Facebook-pagina)

Blog: zie categorie Kunst en Landschap.

Karspelweg 19
9773 TL Wetsinge
info@rosendalprodukties.nl
(050) 3131858
(06) 53615961