Welkom in (Groot) Wetsinge.

Voor alle duidelijkheid: Groot Wetsinge is veel kleiner dan Klein Wetsinge; groot verwijst naar hoog en duidt daarmee op een wierde. Binnen de bebouwde kom van Groot Wetsinge staan elf huizen. Je ziet ze alle elf rechtsboven op de foto bovenaan deze pagina. Opdat je niet verdwaalt.

Diapresentatie. Open volledig scherm!

Indeling site

Linksboven zie je een MENU-button die leidt tot pagina’s met algemene informatie over de verschillende werkterreinen waarop ik actief ben.

Rechtsboven kun je ‘blogsgewijs’ per CATEGORIE navigeren voor meer gedetailleerde (actuele) informatie. Ook vind je rechts verwijzingen naar verschillende SOCIALE MEDIA-kanalen. Beide buttons ‘schuiven mee’, je hebt ze dus altijd bij de hand.

Ik ben benieuwd of deze combinatie van site en blog jullie bevalt. Ik hoop dat deze geïntegreerde aanpak zal leiden tot een betere informatieoverdracht, een gevarieerder en actueler beeld geeft van mijn werkzaamheden, en – last but not least – een aanzet zal zijn tot reflectie, vanuit welke discipline dan ook.

Geen statisch uithangbord!

Geen statisch uithangbord met eenrichtingsverkeer-‘Hosanna’-verhalen, maar oprechte  en directe communicatie die hopelijk inspireert tot een vorm van samenwerking. Hosha Na.

Het omgooien van site en blog neemt wel wat tijd in beslag, maar dat neem ik vooralsnog voor lief. Aardige bijkomstigheid is, dat je in deze opzet berichten aan zult treffen die ‘hoogtepunten’ weerspiegelen van mijn activiteiten vanaf 1993 (startdatum Rosendal Produkties) tot en met het moment van lezen, nu dus.

Volgen, bellen, mailen

Je kunt me volgen, maar natuurlijk ook even bellen of mailen. Kijk daarvoor even in de footer van deze pagina, of bij ‘Contact’