Welkom in GRONINGEN op de wierde van GROOT WETSINGE


Voor alle duidelijkheid: Groot Wetsinge is veel kleiner dan Klein Wetsinge; Groot verwijst naar hoog en duidt daarmee op een wierde. Beide Wetsinges liggen in het Reitdiepgebied dat samen met Middag-Humsterland onderdeel uitmaakt van het wierdenlandschap van de provincie Groningen. Binnen de bebouwde kom van Groot Wetsinge staan elf huizen. In een ervan is Rosendal Produkties gehuisvest. Je ziet het rechtsboven op de foto bovenaan deze pagina. Opdat je niet verdwaalt.


Ook hier niet verdwalen! Over de indeling van deze site

Linksboven zie je een MENU-button die leidt naar pagina’s met algemene informatie over de verschillende werkterreinen waarop ik actief ben.

Rechtsboven kun je ‘blogsgewijs’ per CATEGORIE inzoomen op meer gedetailleerde (actuele en thematische) informatie. Je vind er ook de door mij geduide ‘specials‘ van Kunst en Landschap Noord Nederland: longreads, waarin ik een of meer, vaak met elkaar samenhangende, grote veranderopgaven (transities) waar we de komende decennia voor staan, bespreek. Beide buttons ‘schuiven mee’, je hebt ze dus altijd bij de hand!

Vanwege hun omvang heb ik deze specials ook samengebracht en (alfabetisch) op een rijtje gezet in een externe zogenoemde ‘linktree’, zodat je ze op een door jou gewenst moment rustig kunt bekijken en lezen. Ze worden regelmatig – sommigen dagelijks – geüpdatet. Alleszins reden om er af en toe een kijkje te nemen, of terug te keren om gewoon verder te lezen (en kijken!). Bookmarken mag natuurlijk.

Geen statisch uithangbord!

Ik hoop dat deze geïntegreerde aanpak zal leiden tot een betere informatieoverdracht, een gevarieerder en actueler beeld geeft van mijn werkzaamheden, en – last but not least – een aanzet zal zijn tot reflectie, vanuit welke discipline dan ook. Geen statisch uithangbord dus met eenrichtingsverkeer-Hosanna-verhalen, maar oprechte en directe communicatie die hopelijk inspireert tot een vorm van samenwerking.

Multimediaal Platform ‘Kunst en Landschap Noord Nederland’

Synergie en samenwerking zijn ook sleutel-begrippen bij en voor het realiseren van mijn huidige plannen: het oprichten van een nieuw multimediaal platform Kunst en Landschap, een expertise-, organisatie-, productie– en journalistiek platform voor verbeelding van (en reflectie op) verandering, een platform dat tot de verbeelding gaat spreken door coöperatie op meerdere fronten! Slogan: ‘Verlangen naar verandering. Zin in de toekomst‘.

Draagvlak is daarbij onontbeerlijk. Ik voer op dit moment veel gesprekken met bedreven en gedreven mensen uit ‘het veld’ op het gebied van kunst en cultuur, landbouw en voedsel, landschap, leefomgeving en gezondheid, energie, klimaatnatuur, milieu, water, erfgoed en toerisme om het (straks ook fysieke!) platform onder de aandacht te brengen, samen-werkingsvormen te bespreken en om – samen met een gemotiveerd (kern)projectteam – een strategie te bepalen Kunst en Landschap ergens in 2023 groen licht te kunnen geven. Handen en voeten, dus.

Wil je graag meer weten? Heb je ideeën of suggesties? Laat het me weten – alle input is welkom. Schroom niet contact met me op te nemen. Onder ‘normale’ omstandigheden zeg ik: ‘een koffie-afspraak is snel gemaakt’, nu ten tijde van Corona-perikelen lijkt ‘for the time being’ bellen, mailen, ‘uithangen’ en ‘Zoomen’ ook een goede oplossing.

Inspiratie en samenwerking voor een natuur- landschaps-inclusief en leefbaar Noorden

Ik hoop met dit initiatief een bijdrage te leveren aan het behoud en de ontwikkeling van het noordelijk landschap ondermeer geïnspireerd door de vier waarden, de zogenoemde ‘4-Returns‘, van Commonland, dat zichzelf ten doel stelt in één generatie tijd een natuurinclusief landschap – ik spreek liever van landschapsinclusief – te bewerkstelligen. Door het gedachtegoed te onderstrepen, te inspireren, en samenwerking te stimuleren – te werken aan een leefbaar noordelijk landschap, ook voor komende generaties.

Commonland, return of hope, return of inspiration

Commonland kent een Nederlandse oorsprong, het waren tropisch ecoloog Willem Ferwerda en entrepreneur Wijnand Pon die in 2012 het initiatief namen. Journalist Pieter Hotse Smit portretteert Ferwerda op 13 september 2020 in Trouw: ‘Commonland herstelt de levens-kracht van ons uitgeputte landbouwland‘.

,,Om te kunnen leven moeten we af van de focus op puur financieel rendement. Daarom creëert Commonland een methode die mensen in staat stelt landschappen zo te gebruiken dat het zorgt voor vier soorten winst – vier ‘Returns’.”


Willem Ferwerda, tropisch ecoloog
Willem Ferwerda van Commonland vertelt over een ecologisch herstellende economie, Maatschapwij, 17 januari 2018.

‘Diversiteit betekent minder risico’s en meer veerkracht: Een verdien-model voor mens en natuur’

Volgens Ferwerda is het mogelijk het landschap zo te behouden en te herstellen dat een balans ontstaat tussen mens en natuur. Een model van waardecreatie op meerdere vlakken.

Willem Ferwerda over economie en ecologie, CirclNL, 25 augustus 2021.

‘Over zestig jaar groeit hier niks meer’

Een van de bestuursleden van de stichting Commonland is ecoloog Louise Vet, die in 2019 Trouw’s ‘Sustainable 100-lijst‘ aanvoerde. Deze lijst, jaarlijks gepubliceerd door het dagblad Trouw, bevat de meest invloedrijke en inspirerende doeners en denkers op het gebied van duurzaamheid.

Louise Vet: ‘Over zestig jaar groeit hier niks meer’, Kunst en Landschap (Bron: Maatschapwij), 16 mei 2019.

“Als we een hele reeks aan ecologische crises willen voorkomen, zit er maar één ding op; samenwerken! Want alleen als boeren, wetenschappers, overheden, bedrijven, natuurorganisaties en burgers de handen ineenslaan, kunnen we de biodiversiteit in Nederland (en in de rest van de wereld) herstellen.”


Louise Vet, ecoloog

Wij.land, samen voor leefbare landschappen

Hieronder kun je kijken naar een teaser van Wij.land, dat (ook) werkt vanuit de Commonland-filosofie en kiest voor een meer regionale aanpak. Wij.land werkt sinds 2016 ‘op de grond’ met boeren, natuurorganisaties en anderen aan concepten die bijdragen aan de vier in de video genoemde waarden: inspiratie, natuurwaarde, sociale waarde en financiële waarde. Het stelt boeren in staat om nieuwe concepten te testen in pilots, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaam bodembeheer, biodiversiteit en het sluiten van kringlopen.

Wij.land – ‘Samen voor leefbare landschappen’.

De volledige versie van ‘Samen voor leefbare landschappen (26.15 min., Engels ondertiteld) vind je eveneens in een van de vele afspeellijsten van het YouTube-kanaal van Kunst en Landschap. Abonneren mag!

Brief aan Eurocommissie en -parlement voor redding Europees cultuurlandschap

Op 9 juni 2020 schrijft de VNC, de Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, samen met andere Europese landschapsorganisaties, een brief aan de Europese Commissie en het Europees Parlement, om het verdwijnen van het Europees cultuurlandschap en de achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen.

De brief werd kort na de afkondiging van de ‘Farm to Fork Strategy‘ (Green Deal van de Europese Unie) en het EindadviesNiet alles kan overal‘ van het Adviescollege Stikstofproblematiek, verstuurd. Deze brief plus toelichting vind je hier. Onderstaande video ging vergezeld van dit schrijven.

Can the beauty of Europe be saved by the new Common Agricultural Policy?, YouTube-kanaal VNC, 9 juni 2020.

Ja, ik wil alles weten over Kunst en Landschap Noord Nederland!

Fijn. Klik hieronder op het (voorlopige) beeldmerk van Kunst en Landschap, bekijk de opzet en plannen en laat je inspireren. Hopelijk leidt het tot samenwerking zodat we in 2023 los kunnen. Op weg naar een leefbaar Noord Nederland! ‘Verlangen naar verandering. Zin in de toekomst!‘ Alvast dank.

Beeld: K&L

Robert Rosendal, professioneel freelancer sinds 1993

Het omgooien van site en blog neemt wel wat tijd in beslag, maar dat neem ik vooralsnog voor lief. Aardige bijkomstigheid is, dat je in deze opzet berichten aan zult treffen die hoogtepunten weerspiegelen van mijn activiteiten vanaf 1993 (startdatum Rosendal Produkties) tot en met het moment van lezen, nu dus. Veel plezier daarbij.

Volgen, bellen, mailen

Je kunt me volgen, maar natuurlijk ook even bellen of mailen. Kijk daarvoor even in de footer van deze pagina.