Welkom in Groot Wetsinge

Voor alle duidelijkheid: Groot Wetsinge is veel kleiner dan Klein Wetsinge; Groot verwijst naar hoog en duidt daarmee op een wierde. Beide Wetsinges liggen in het Reitdiepgebied dat samen met Middag-Humsterland onderdeel uitmaakt van het wierdenlandschap van de provincie Groningen. Binnen de bebouwde kom van Groot Wetsinge staan elf huizen. In een ervan is Rosendal Produkties gehuisvest. Je ziet het rechtsboven op de foto bovenaan deze pagina. Opdat je niet verdwaalt.

Indeling site

Linksboven zie je een MENU-button die leidt tot pagina’s met algemene informatie over de verschillende werkterreinen waarop ik actief ben. Onderaan dit menu vind je tevens een zoekfunctie voor meer specifieke navigatie.

Rechtsboven kun je ‘blogsgewijs’ per CATEGORIE inzoomen op meer gedetailleerde (actuele) informatie. Ook vind je rechts verwijzingen naar verschillende SOCIALE MEDIA-kanalen. Beide buttons ‘schuiven mee’, je hebt ze dus altijd bij de hand!

Geen statisch uithangbord!

Ik ben benieuwd of deze combinatie van site en blog je bevalt. Ik hoop dat deze geïntegreerde aanpak zal leiden tot een betere informatieoverdracht, een gevarieerder en actueler beeld geeft van mijn werkzaamheden, en – last but not least – een aanzet zal zijn tot reflectie, vanuit welke discipline dan ook. Geen statisch uithangbord dus met eenrichtingsverkeer Hosanna-verhalen, maar oprechte en directe communicatie die hopelijk inspireert tot een vorm van samenwerking.

Multimediaal Platform ‘Kunst en Landschap Noord Nederland’

Die samenwerking is ook nodig om mijn huidige plannen te realiseren: het oprichten van een multimediaal Platform ‘Kunst en Landschap‘. Dit veronderstelt immers coöperatie op meerdere fronten. Wil ‘Kunst en Landschap‘ slagen in zijn opzet, is draagvlak onontbeerlijk. Ik voer op dit moment veel gesprekken met bedreven en gedreven mensen uit ‘het veld’ op het gebied van kunstcultuurruimteerfgoedtoerisme en landschap om het platform onder de aandacht te brengen, samenwerkingsvormen te bespreken en om een strategie te bepalen Kunst en Landschap in 2021 groen licht te kunnen geven. Handjes en voetjes, dus.
Voel jij je aangesproken? Wil je graag meer weten? Heb je ideeën of suggesties? Laat het me weten – alle input is welkom. Schroom niet contact met me op te nemen. Een koffie-afspraak is snel gemaakt.

Inspiratie en samenwerking voor een leefbaar landschap

Rosendal Produkties hoopt met het initiatief Kunst en Landschap Noord Nederland een bijdrage te leveren aan het halen van de doelstellingen van Commonland en Wij.land. Door het gedachtegoed te onderstrepen, te inspireren, en samenwerking te stimuleren – te werken aan een leefbaar noordelijk landschap.

Het omgooien van site en blog neemt wel wat tijd in beslag, maar dat neem ik vooralsnog voor lief. Aardige bijkomstigheid is, dat je in deze opzet berichten aan zult treffen die ‘hoogtepunten’ weerspiegelen van mijn activiteiten vanaf 1993 (startdatum Rosendal Produkties) tot en met het moment van lezen, nu dus. Veel plezier daarbij.

Diapresentatie werkterreinen Robert Rosendal

Diapresentatie. Open volledig scherm!

Volgen, bellen, mailen

Je kunt me volgen, maar natuurlijk ook even bellen of mailen. Kijk daarvoor even in de footer van deze pagina, of bij ‘Contact’