Kunst en Landschap: MAANDOVERZICHTEN KRINGLOOPLANDBOUW (Archief 2021)

Januari 2021

Roy Meijer: ‘Voor een hervorming is het vaak chaos’
Martijn van Rossum, Nieuwe Oogst, 2 januari2021


.

25 adviezen voor een groener Europees Landbouwbeleid
WUR Nieuws (Anne van Doorn), 5 januari 2021


.

Interventielogica voor de groenblauwe architectuur van het GLB. Borging van samenhang tussen doelen, maatregelen en monitoring
Robert Baayen, Anne van Doorn, Wageningen Environmental Research (Wageningen), november 2020


.

‘DE OVERHEID IS TE VEEL PARTIJ GEWORDEN’
Jelle Feenstra, Agrarisch Magazine, januari 2021.

Alleen fiscale signalen kunnen Green Deal nog redden
Volkert Engelsman, Financieele Dagblad, 5 januari 2021


.

“Frans Timmermans, alleen robuuste fiscale signalen kunnen uw Green Deal en Farm to Fork nog redden”
Volkert Engelsman, Biojournaal, 5 januari 2021


.

Schaalvergroting gaat door maar is niet voor iedereen
Pieter Stokkermans, Nieuwe Oogst, 5 januari 2021


.

Blog: En dan is het alweer 2021…
Alex Datema, BoerenNatuur (Blog), 6 januari 2021.

Startbijeenkomst Landbouwagenda Fryslân, Schuttelaar & Partners, 7 januari 2021.

Jannes Hoenderken over zijn akkerranden: Hoe een foutje goed uitpakt
AND, Agrarische Natuur Drenthe, 11 januari 2021


.

GLB-pilot Akkerbelt: Stoppel van vogelvriendelijk graan inmiddels onzichtbaar door groenbemester
AND, Agrarische Natuur Drenthe, 11 januari 2021.

J’accuse! Een brief aan Zijne Majesteit de Koning
Johan en Frans Vollenbroek, 13 januari 2021.

Aantal landbouwbedrijven in twintig jaar bijna gehalveerd
Pieter Hotse Smit, de Volkskrant, 13 januari 2021


.

Agroforestry blaast ontboste gebieden nieuw leven in
Maaike Baan, Het Financieele Dagblad, 13 januari 2021.

Boer zoekt boer: wie wil er nog een boerderij overnemen?
Joost van Velzen, Trouw, 13 januari 2021.

25 jaar doormodderen met boeren
Petra Berkhout, Foodlog 13 januari 2021


.

Europese Commissie adviseert Nederland over invulling GLB
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 13 januari 2021

.

Boer klaagt onterecht, het is een kwestie van wijkers en blijvers
Cécile Janssen, Foodlog, 14 januari 2021

.

Onderzoek: klagende boer heeft geen recht van spreken
RTL Z, RTL NIeuws, 14 januari 2021


.

G1000 stuurt aan op breed landbouwdebat
Jan Braakman, Food+Agri Business, 18 januari 2021.

Afzet biologisch stijgt fors bij aanpassing winkelschap
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 18 januari 2021.

Forumstudio 1A Avond, ‘Boer voor Discussie-Boeren in Zwaar Weer’, Klimaatadaptatie Groningen, 19 januari 2021.

Aardpeer, een nieuw model voor groene landbouw
Annelies Roon, Trouw, 20 januari 2021.

Boer steeds huiveriger voor overstap naar biologisch, maar hulp is in aantocht
Pieter Hotse Smit, de Volkskrant, 21 januari 2021

.

Biologische boer worden in Nederland? Het wordt steeds minder populair
Joost van Velzen, Trouw, 21 januari 2021

.

Pachten in ruil voor verduurzaming bodem
BD Grondbeheer, Platform Kringlooplandbouw, 21 januari 2021


.

Steeds minder boeren stappen over op biologische landbouw
NOS Nieuws, 21 januari 2021


.

Groei biologische landbouwbedrijven in Drenthe het grootst
RTV Noord, 22 januari 2021

.

Verkiezingsdebat over de transitie naar duurzame landbouw
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 23 januari 2021

.

Boerenraad gaat live
(Eerste) Nieuwsbrief Boerenraad, januari 2021 (incl. aankondiging live stream vanuit Pakhuis de Zwijger (woensdag 10 februari, 14:00 uur))
.

3e editie Friese Agro-food Brūsplakbijeenkomst: Veranderende economie & werkgelegenheid, Brūsplak, 26 januari 2021.

Zo zou ons voedelsysteem eruit kunnen zien in 2050
Ineke van der Hurk, VPRO Tegenlicht, 27 januari 2021

.

Lancering: Aardpeer, samen voor grond, Pahuis de Zwijger, 28 januari 2021.

Uitgifte eerste ‘samen voor grond-obligaties’ gestart
Redactie Biojournaal, 28 januari 2021


.

Mondiaal centrum voor voedselinnovatie naar Nederland
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 28 januari 2021


.

Opinie: Red de boer én het milieu: maak duurzame landbouw lonend
Rob van Tilburg en anderen, de Volkskrant, 28 januari 2021


.

Zembla, Seizoen 17 Afl. 1 – Het excuus van de Boerenleenbank, 28 januari 2021.

Jonge bioboeren over de toekomst: ‘Wij laten zien dat het anders kan…’
Anne Bakker, Reporters Online, 28 januari 2021


.

Jonge BD-boeren over de toekomst…
Biojournaal, 29 januari 2021


.

Jack Verhulst: “Hanteren ze bij deze bank nog wel de juiste parameters?”
Lenneke Pors-Schot, Biojournaal, 29 januari 2021

.

WUR-onderzoeker Jeroen Candel: ‘Politiek moet met verbindend verhaal komen’
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 29 januari 2021

.

Het gelijk en ongelijk van Zembla
Sjoerd Hofstee, Melk van het Noorden, 29 januari 2021


.

Boer zoekt partij: dit hebben de verschillende politieke partijen de boeren te bieden
Robin Goudsmit, Trouw, 29 januari 2021


.

Waarom vordert het niet met de kringlooplandbouw?
Anne Bakker, Reporters Online, 31 januari 2021


.

Februari 2021

Verkiezingsdebat LandbouwTransitie, Nieuwspoort, 1 februari 2021.

Noodzaak transitie naar duurzame landbouw erkend in Verkiezingsdebat
Lenneke Pors-Schot, Biojournaal, 2 februari 2021

.

Plaats en toekomst van de landbouw: adviezen te over, maar doorpakken blijft lastig
Krijn Poppe, Foodlog (Opinie), 2 februari 2021

.

Biologisch akkerbouwer Hero pakt zijn kansen aan de Waddenzee
Biojournaal (Bron: Agrifirm), 3 februari 2021

.

Friese boeren krijgen advies op eigen erf
Blik op Nieuws, 4 februari 2021


.

Kamervragen na uitzending ‘Het excuus van de boerenleenbank’
Zembla, BNN/VARA, 4 februari 2021

.

De Maaltijd van Morgen #1: Voedselvisie: terug naar de roots, Pakhuis de Zwijger, 10 februari 2021.
Interview met de heer Duijzer en panelgesprek met Hessel Jan Sinnige en Arry Verhage, Brûsplak, 10 februari 2021.

‘Minder omschakeling naar biologisch is zorgwekkend’
Martijn van Rossum, Nieuwe Oogst, 12 februari 2021


.

Rabobank verbindt boeren en bedrijven in CO2-bank
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 15 februari 2021


.

Videoboodschap minister Schouten tijdens persgesprek noordelijke Kleischil 11 februari 2021, Regio Deal Natuurinclusieve landbouw, 15 februari 2021.

Nieuwe openstelling pilots voor nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Rijksoverheid, Nieuwsbericht (LNV), 16 februari 2021


.

Boeren kunnen subsidie krijgen voor GLB-pilots
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 17 februari 2021


.

De Maaltijd van Morgen #2: Donutboeren, Pakhuis de Zwijger, 17 februari 2021.

Kringlooplandbouwbedrijf Ecolana werkt samen met groen onderwijs
Brenda van Olphen, Veldpost, 18 februari 2021

.

Tjeerd de Groot: ‘Ik ben de politieke ambassadeur van kringlooplandbouw’
Wim van Gruisen en Seb van Dijk, Veldpost, 19 februari 2021

.

Schouten vraagt advies over dierenwelzijn binnen kringlooplandbouw
John Lamers, Nieuwe Oogst, 19 februari 2021

.

Akkerbouwer Steenhuis verbouwt zelf voer voor zijn vleesvee
Marije Stomps, Nieuwe Oogst, 22 februari 2021

.

De Maaltijd van Morgen #3: Duurzaam én goed boeren, Pakhuis de Zwijger, 24 februari 2021.

Kringlooplandbouw, biologisch voedsel en ruimtelijke indeling
Biojournaal, 24 februari 2021

Maart 2021

Vanaf maart 2021 heb ik vanwege technische probleempjes het maandoverzicht niet goed bij kunnen houden. Ik heb me in maart en april beperkt tot de meest essentiële berichten. In de loop van mei tracht ik een en ander te herstellen. Mijn excuses.

Nu kiezen: boerenkool, varkensdrol, landschap vol
Springtij Café, 1 maart 2021.

NL Kiest x De Maaltijd van Morgen: De Kringlooplandbouwkieswijzer, Pakhuis de Zwijger, 3 maart 2021.
Springtij Café – 1 maart – Nu kiezen: Boerenkool, varkensdrol, landschap vol., Springtij Forum, 5 maart 2021.

Oud-landbouwminister Cees Veerman doet oproep aan nieuw kabinet
Esther de Snoo, Nieuwe Oogst, 26 maart 2021.

Oud-landbouwminister Cees Veerman doet oproep aan nieuw kabinet, Nieuwe Oogst, 26 maart 2021.

April 2021

‘Boeren zijn als artsen’
Marieke Rotman, De Groene Amsterdammer, 14 april 2021

Mei 2021

De Maaltijd van Morgen #8: Voedselvisie – het vervolg, Pakhuis de Zwijger, 4 mei 2021.
Het boeren van de toekomst | Cees Veerman, Buitenhof, 16 mei 2021.

Jansema is voortdurend op zoek naar gezonde bodem
Ida Hylkema, Nieuwe Oogst, 17 mei 2021


.

Projectregisseur verbindende factor bij Regio Deal in Noorden
Ida Hylkema, Nieuwe Oogst, 17 mei 2021

.

Trailer Mansholt 2021, Toneelgroep Jan Vos, 21 mei 2021.
Brede coalitie vraagt 15 miljard voor stikstofreductie, Nieuwe Oogst, 25 mei 2021.

Strijd om Brusselse miljarden: gaat de Europese landbouw nu wél vergroenen?
Mac van Dinther, de Volkskrant, 26 mei 2021


.

Hoe FrieslandCampina de onderzoeksagenda van Wageningen University & Research bepaalt
Tim Luimes, Remy Käller en Irene van den Berg, Vrij Nederland, 29 mei 2021

Juni 2021

Column: LTO en consorten, pak uitdagingen integraal aan
Heleen Lansink-Marissen, Vee & Gewas, 1 juni 2021


.

Schouten: Boer kan straks kringlooplandbouw meten
Stef Wissink, BoerenBusiness, 1 juni 2021

.

Column: De polarisatie voorbij
Alex Datema, Veldpost (Column), 8 juni 2021


.

Drenthe wordt experimenteel gebied om landbouwsector verder te verduurzamen
RTV Drenthe, 8 juni 2021

.

Brussel grijpt wondermiddel van DSM aan om niet te hakken in veestapel
Lise Witteman, Follow The Money, 9 juni 2021

.

Natuurinclusieve landbouw in veenweidegebieden in Noord Nederland, Kunst en Landschap, 9 juni 2021.

Europarlement wil voedselproductie beperken en omvang biologisch areaal wettelijk vastleggen
Redactie Foodlog, 10 juni 2021

.

Geld verdienen in de toekomst – II
Pieter de Wolf, Boerderij van de Toekomst, 21 juni 2021.

Kamerbrief met concept publieksversie Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Nationaal Strategisch Plan
Carola Schouten, Minister LNV, 29 juni 2021
.

Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren
Concept Nationaal Strategisch Plan

Minister Schouten (ministerie LNV) en gedeputeerde Staghouwer (IPO, Provincie Groningen), 29 juni 2021

Juli 2021

GLB-pilots laten zien: de landbouw kan groener
BoerenNatuur (Alex Datema), 1 juli 2021.

PILOTS Toekomstbestendige landbouw nieuwe GLB – Landelijke eindrapportage GLB-pilots 2019-2021
BoerenNatuur en LTO Nederland (koepelproject), 1 juli 2021
.

CDA: Kleinere veestapel onvermijdelijk, maar wél met perspectief voor de boeren
Peter Winterman, AD, 6 juli 2021

.

Boerenvoormannen duiden onrust over stikstofplannen, Nieuwe Oogst, 6 juli 2021.

#DagvandeKringlooplandbouw
Caring Farmers, 6 juli 2021


.

Boerenprotesten: Dit moet u weten voor u op de trekker stapt
Wim van Gruisen, Veldpost, 6 juli 2021

.

‘Onvermijdelijke’ wissel: CDA wil inkrimping van de veestapel
Hans-Lukas Zuurman, Reformatorisch Dagblad, 7 juli 2021.

impressie actie Malieveld Den Haag, Nieuwe Oogst, 7 juli 2021.

CDA en D66 uitgejoeld op Malieveld. Baudet wil show stelen
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 7 juli 2021.

Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start
Ministerie LNV, 13 juli 2021


.

Column: De Zwijnsweg
Alex Datema, Veldpost, 13 juli 2021


.

Column Willem Lageweg: landbouwtransitie niet meer te stuiten
Willem Lageweg, TcV, Transitiecoalitie Voedsel, 14 juli 2021


.

Van akker naar bord
Evert de Vos, De Groene Amsterdammer, 14 juli 2021.

‘Boeren en tuinders zijn broodnodig, juist nu’
Esther de Snoo, Nieuwe Oogst, 24 juli 2021


.

Ik wil deze wereld niet met het schaamrood op de kaken verlaten
Kaspar Buinink, BoerenRaad, 27 juli 2021 .


.

Margriet Brandsma en Helmert Woudenberg over toneelstuk over Sicco Mansholt, NPO Radio1 (Spraakmakers), 23 juli 2021

Augustus 2021

‘We hebben weer meer boeren nodig’
Myriam Dumortier, Knack, 4 augustus 2021.

VERANDEREN vergt moed! MANSHOLT in reprise bij Toneelgroep Jan Vos: Kijkboerderij ’t Hoogeveld, EELDE: 3 t/m 14 augustus 2021
Robert Rosendal voor Kunst en Landschap, 4 augustus 2021

Column: Verbeeldingskracht
Alex Datema, Veldpost, 10 augustus 2021


.

Boer krijgt bieten ‘niet aan de gang’ en verpacht akker aan biodiversiteitsduo
Bram Koster, Oog TV, 16 augustus 2021.

“SOMS MAG IK BEST TEGEN MEZELF ZEGGEN: JE BENT GOED BEZIG JOUKE! OOK DAT IS EEN STUKJE VERTROUWEN.”
Kaspar Buinink, Transitiecoalitie Voedsel (TcV), 20 augustus 2021
.

WUR-onderzoeker Jeroen Candel: ‘Nederlandse invulling GLB veel te vrijblijvend’
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 28 augustus 2021

September 2021

Visie Noord-Nederland op de Farm-to-Fork-strategie: samen inzetten op toekomstgericht beleid
SNN, Sterk Noord Nederland, 2 september 2021

.

Kabinet heeft plannen voor onteigening honderden boeren
Martin Kuiper en Rik Rutten, NRC, 5 september 2021.

Column: Verbeeldingskracht (2)
Alex Datema, Veldpost, 7 september 2021


.

Opinie: Boeren hebben de sleutel in handen tot extra natuur
Melle Nikkels, de Volkskrant, 8 september 2021


.

De Overheid van Nu zomertour – Alex Datema, Kunst en Landschap (Bron: De Overheid van Nu), 11 september 2021.

De EU wil het aandeel biologische landbouw uitbreiden naar 25 procent. Maar kan biologisch de wereld wel voeden? | opinie
Ruud Hendriks, DvhN/LC, 11 september 2021

.

Commissaris Jetta Klijnsma op pad voor aanpak bollenteelt
NMF Drenthe, 16 september 2021.

Floris Alkemade: ‘We hebben eerder meer boeren nodig dan minder’
Esther de Snoo, Nieuwe Oogst, 17 september 2021


.

Plattelandsvraagstuk van de maand: ‘platteland als oplossing!’
Alex Datema, september 2021
.

Oplossing stikstofdossier: uitkopen of onteigenen? | Cees Veerman, Buitenhof, 19 september 2021.

Combineer landbouw en natuur voor waterbeheer en biodiversiteit
H2O Actueel, 20 september 2021

.

Talkshow De Toekomst, Haarzuilens, 9 september, Toneelgroep Jan Vos, 20 september 2021.

Begroting LNV: perspectief voor landbouw en natuur
LNV Nieuwsbericht, 21 september 2021.

Een korte sfeerimpressie van de voorstelling Mansholt, Toneelgroep Jan Vos, 22 september 2021.

Blog Alex Datema: Boos
Alex Datema, BoerenNatuur, 21 september 2021.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE RISICO’S BIJ OMSCHAKELING NAAR DUURZAME LANDBOUW?
Stimuland, september 2021

.

Hoe fixen we het failliete verdienmodel van de landbouwsector?
Daan Kuys, VPRO Tegenlicht, 24 september 2021

.

Nederlandse veestapel afgelopen jaar nauwelijks gekrompen
Koen Marée, NRC, 29 september 2021

Oktober 2021

Vernieuwende boeren vragen aandacht voor gezonde landbouwbodems en overhandigen manifest
Aardpeer, Nature Today, 6 oktober 2021


.

Hoe duurzaam is de kalversector?, Zembla, 13 oktober 2021.

Het gouden kalf
Vroege Vogels (tekst bij Hoe duurzaam is de kalversector?), 14 oktober 2021

.

Boerenlobby misleidt achterban over gevolgen EU-duurzaamheidsplannen
Lise Witteman, Follow The Money, 19 oktober 2021

.

#33 BRUSSEL OP JE BORDJE: BON APPÉTIT!
BNR Nieuwsradio (Europa), 20 oktober 2021 (Interview met Jeroen Candel start op min. 9:25)

.

De boeren hebben een plan nodig
Mac van Dinther, de Volkskrant, 22 oktober 2021


November 2021

Column: Eenheid in belangenbehartiging
Alex Datema, Veldpost, 15 november 2021


.

Veerman: ‘Overheid aan zet in herstructurering agrarische sector’
Veeteelt, 18 november 2021


.

De bouw en de boeren kunnen elkaar verder helpen
Onno Dwars en Norbert Schotte, Het Financieele Dagblad, 19 november 2021
.

Onteigenen? Nee, transformeren!
Caring Farmers, 20 november 2021


.

Derk Boswijk (CDA): ‘Ik wil dat de landbouw weer saai wordt’
Niels Markus, Trouw, 27 november 2021.

December 2021

En nu de beuk erin!
Elbert Dijkgraaf (oud-Kamerlid SGP), Melkvee (Opinie), 27 december 2021


.

Wormen in boerenland vergrijzen: niets doen levert grotere, rode wormen op
NOS/Omrop Fryslân, 28 december 2021

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: april 2021

April 2021

‘WATERMAN’: Menno Bentveld onderzoekt de complexe strijd om iedere druppel WATER
Robert Rosendal voor Kunst en Landschap Noord Nederland, 1 april 2021
.

Klimaatplannen Balkenende en ex-ceo’s Tata Steel en Shell zijn gratuit
Eva Rovers, Joop (Opinie), 1 april 2021.

‘De cloud laat ons water verdampen. Wie zorgt dat er straks nog genoeg is?’
Daniël van Kessel, Follow the Money, 1 april 2021

.

Reuzen werpen hun gewicht in de klimaatschaal
Stefaan Michielsen, De Tijd, 2 april 2021


.

Te lang is gedaan alsof de natuur gratis is. Valt de waarde van natuur te meten?
Paul Luttikhuis, NRC, 2 april 2021

.

Meerderheid economen steunt klimaatinspanningen: niks doen is duurder
IPS, MO (Mondiaal Nieuws), 4 april 2021

.

In de landbouw trapt klimaatverandering nu al op de rem
Caroline Kraaijvanger, Scientias, 6 april 2021


.

Drie keer zoveel oogstverlies door droogte en hitte in Europa
Martijn van Rossum, Nieuwe Oogst, 6 april 2021

.

Record rise in global methane emissions in 2020
Leslie Hook, Financial Times, 7 april 2021


.

Carbon dioxide levels in atmosphere reach record high
PA Media, The Guardian, 7 april 2021


.

Impact van droogte op oogsten in Europa in 50 jaar verdrievoudigd
Belga, Landbouwleven, 7 april 2021

.

‘Misschien is het de duivel’
Kasper Goethals en Olivia Kortas, De Groene Amsterdammer, 7 april 2021


.

Dubbel zoveel natuur? Ja, dat kan ook hier in Nederland
Annelies Roon, Trouw, 8 april 2021.

Niet Rotterdam: 30 meter boven NAP
Tara Lewis, NRC, 8 april 2021


.

Rusland plant vlaggen op smeltende Noordpool
Erik Ziarczyk, De Tijd, 9 april 2021


.

De dubbelhartige relatie van de VVD met het klimaat
Esther Bijlo, Trouw, 9 april 2021


.

Current climate model simulations overestimate future sea-level rise
Universiteit Utrecht (persbericht), 9 april 2021

.

Tussen Woorden en Daden deel 1, Klimaatplatform webinars (playlist-K&L; 4 video’s), 9 april 2021

Klimaat moet topprioriteit zijn van nieuw kabinet
Ralien Bekkers, NRC (Opinie), 12 april 2021.

Een superstorm nabootsen om een dijk met circulaire klei te testen
Onno Havermans, Trouw,13 april 2021

.

Klimaatverandering zet rem op toename van productiviteit in de landbouw
AgriHolland, 13 april 2021


.

Google Earth toont klimaatverandering met nieuwe ’tijdreisfunctie’
RTL Nieuws, 15 april 2021

.

Google Earth Timelapse shows how planet has changed in past 37 years, The Telegraph, 15 april 2021.

Een derde van de Antarctische ijsplaten dreigt in te storten door klimaatverandering
Adam Vaughan, New Scientist, 15 april 2021

.

Moet er ook een OMT komen voor het klimaat?
Esther Bijlo, Trouw, 16 april 2021
.

Verontruste burgers starten maandenlange klimaatwake
Leroy Wijnveldt, Drentsnieuws.nl, 17 april 2021


.

Hollandse kunstenaars tonen oplossingen voor wereldproblemen: regen in de woestijn
Geraldina Metselaar, Algemeen Dagblad, 18 april 2021


.

VS en China willen samen klimaatverandering aanpakken
ANP, Het Parool, 18 april 2021


.

VN-secretaris-generaal Antonio Guterres over klimaatverandering: ‘Wereld staat aan rand van de afgrond’
ANP, Trouw, 19 april 2021

.

Zet al die beschikbare miljarden nu ook in voor het klimaat
Antonio Guterres, NRC, 20 april 2021


.

IEA voorspelt op een na hoogste stijging CO2-uitstoot ooit
Rob Koster, NOS, 20 april 2021

.

Europa als aanjager van klimaatambities: een opsteker of is het verdacht?
Christoph Schmidt, Trouw, 21 april 2021.

Het verbruik van fossiele energie is nu hoger dan in de periode vóór corona
Erik van der Walle, NRC, 20 april 2021


.

De VS willen weer vooropgaan in de aanpak van de klimaatcrisis. Wie zit daarop te wachten?
Paul Luttikhuis, NRC, 21 april 2021


.

Climate Change Could Cut World Economy by $23 Trillion in 2050, Insurance Giant Warns
Christopher Flavelle, The New York Times, 22 april 2021


.

Het is Earth Day! Thema van dit jaar is ‘Restore Our Earth’
Dutch Cowboys, 22 april 2021

.

Watch live: President Joe Biden hosts Earth Day summit with 40 world leaders, Sky News, 22 april 2021.

Onderzoek: ambitieuze klimaatplannen leveren meer op dan ze kosten
Anne de Nijs, De Morgen, 23 april 2021


.

Het smeltwater van de Himalaya geeft miljoenen mensen te drinken
Elleke Bal, Trouw, 24 april 2021


.

Smeltende Andes-gletsjers veranderen aloude inheemse rituelen
Amanda Magnani, National Geographic, 24 april 2021

.

Timmermans: Nederland moet er een schepje bovenop doen bij klimaatbeleid
NOS, Nieuwsuur, 26 april 2021

.

Het smelten van ijs veroorzaakt door klimaatverandering verschuift de polen van de aarde
Tatiana Roelink, LonRadio, 26 april 2021


.

Deze IJslandse schrijver neemt afscheid van het ijs: ‘Wij zijn de generatie die vaarwel zegt tegen gletsjers’
Elke van Riel, Vrij Nederland, 26 april 2021

.

De klimaatverandering werpt zijn schaduw vooruit, ook in Twente
Leo van Raaij, Tubantia (Regio Enschede), 26 april 2021


.

Kernenergie is simpelweg niet rendabel
Joris Bücker, NRC (Opinie), 27 april 2021.

Het ECT, de grote ‘klimaatkiller’
Tom van der Lee, Joop (opinie), 28 april 2021


.

Klimaatdividend: zo kunnen we klimaatcrisis én armoede oplossen
Jeanette Kras, Welingelichte Kringen, 28 april 2021

.

Diepzeemijnbouw, een noodzakelijk kwaad?
Dieter de Cleene, EOS Wetenschap, 29 april 2021.

Rechters dwingen Duitse regering tot strengere klimaatwet
Marie van Oost, De Tijd, 29 april 2021

.

Bijna alle gletsjers op aarde worden dunner
Vivian Lammerse, Scientias, 29 april 2021

.

Kan het herstelfonds Europa hertekenen en hervormen?
Clara van de Wiel, NRC, 29 april 2021.

‘Rainman’ Iwan Fransen helpt je met een enorme waterzak van je sproeischaamte af
Marianne Wilschut, Trouw, 30 april 2021

Terug naar Het Water komt…

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: december 2020

Archief 2020

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: maart 2020.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: april 2020.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’:
mei 2020.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: juni 2020
.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: juli 2020
.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: augustus 2020.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: september 2020.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: oktober 2020.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: november 2020

December 2020

Veel belangstelling voor klimaatzaak tegen Shell
Heleen Ekker, NOS Nieuws, 1 december 2020.

De klimaatzaak tegen Shell gaat vandaag van start. De inzet: het oliebedrijf dwingen tot een klimaatvriendelijke koers
Frank Straver, Trouw, 1 december 2020

.

Jelmer Mommers over de klimaatzaak tegen Shell, NPO Radio 1 (Spraakmakers), 1 december 2020.

DOSSIER: KLIMAATZAAK
Shell Nederland, 1 december 2020.

Klimaatzaak tegen Shell van start: ‘CO2-uitstoot moet drastisch verminderen’
Binnenlandredactie, Algemeen Dagblad, 1 december 2020


.

‘Doel klimaatakkoord Parijs binnen bereik’
RTL Nieuws (incl. video), 1 december 2020.

Podcast: Deze topadvocaat daagt Shell voor de rechter wegens zijn bijdrage aan klimaatverandering
Jelmer Mommers en Rutger Bregman, De Correspondent, 1 december 2020

.

Unieke klimaatzaak tegen Shell: dit moet je weten
RTL Nieuws, 1 december 2020.

Shell staat voor de rechter om aandeel in klimaatverandering. ‘Er komt geen ander of beter moment meer’
Gerard Reijn en Pieter Hotse Smit, de Volkskrant, 1 december 2020

.

Hoe de winter met de noorderzon vertrok, en waarom het lang wachten kan zijn op de terugkeer
Rolf Schuttenhelm, De Correspondent, 1 december 2020


.

Klimaatzaak Shell: dag 1, Milieudefensie, 1 december 2020.
Ruimte! Ruimte! Ruimte! #3: Maak plaats voor het klimaat! #1, Pakhuis de Zwijger, 1 december 2020.

‘Collapse of civilisation is the most likely outcome’: top climate scientists
Asher Moses, Voice of Action, 2 december 2020


.

VN: 2020 wordt in Europa warmste jaar ooit gemeten
NOS Nieuws, 2 december 2020


.

Persistently peculiar
National Snow and Ice Data Centre, 2 december 2020


.

Nieuw-Zeelandse premier roept klimaatnoodtoestand uit
RTL Nieuws (incl. video), 2 december 2020


.

WMO Provisional Report on the State of the Global Climate in 2020 – English, WMO, 2 december 2020.
Klimaatzaak Shell: dag 1, Milieudefensie, 3 december 2020.

‘Steeds meer ouderen overlijden door extreme hitte’
NOS NIeuws, 3 december 2020


.

Nijpels: laat klimaataanpak doorgaan tijdens formatie
Redactie Binnenland, Dagblad van het Noorden, 4 december 2020


.

Theatermaker Rebekka de Wit: Shell weet al heel lang wat de risico’s zijn
Lisanne Snelders, Brainwash, 4 december 2020


.

Wordt deze 2 meter rampzalig voor Shell?, NOS op 3, 5 december 2020.

Voortgangsoverleg aan kabinet: Voorkom stilstand
Ed Nijpels, Voortgangsoverleg Klimaatakkoord, 6 december 2020


.

Opinie: klimaatverandering is een veel groter probleem dan een levensbedreigend virus
Jan van Maarseveen, de Volkskrant, 7 december 2020


.

De aarde heeft net de warmste november ooit achter de rug
Caroline Kraaijvanger, Scientias, 7 december 2020


.

Moerassen zijn nog belangrijker voor het klimaat dan bossen
Knack (Weekend), (Bron: IPS), 9 december 2020


.

Coronadip in uitstoot CO2 is verwaarloosbaar, wereld koerst af op 3 graden warmer
Esther Bijlo, Trouw, 9 december 2020


.

Nederland haalde zes van de vijftien gestelde klimaatdoelen, ambities bleken te hoog
Erik van der Walle, NRC, 11 december 2020


.

Dijken verhogen én de natuur verrijken? Dat kan
Onno Havermans, Trouw, 11 december 2020


.

Vijf jaar na het Parijsakkoord staat de klimaatcrisis ten onrechte op het tweede plan
NRC (Commentaar), 11 december 2020


.

Stel een Klimaatauroriteit aan, die kan actie afdwingen
Werner Schouten en Yousef Assad. Trouw, 11 december 2020

.

Nú is de kans CO2-neutraal te worden
Antonio Guterres, NRC, 11 december 2020.

Kan het vijf jaar oude akkoord van Parijs klimaatverandering stoppen?
Marcel aan de Brugh, Midas van Son, Emmelien Stavasten en Tim Hoogendijk, NRC, 11 december 2020
.

Klimaatsuccesje op EU-top: ‘Europa is leider in strijd tegen klimaatverandering’
RTL Nieuws, 11 december 2020

.

Klimaatdiplomaat Yvo de Boer: ‘We dreigen het verleden aan te pakken in plaats van de toekomst’
Rolf Schuttenhelm, Vrij Nederland, 12 december 2020


.

Groen investeren, om uit de crises te komen
Trouw (Commentaar), 12 december 2020

.

Wereldleiders doen weinig nieuwe toezeggingen tijdens virtuele klimaattop VN
Ben van Raaij, de Volkskrant, 13 december 2020


.

Macron wil referendum over de vraag of klimaat in grondwet moet worden opgenomen
Trouw (Bron: ANP, 14 december 2020


.

Frans burgerforum behaalt succes: Macron wil referendum over opnemen klimaat in de Grondwet
Peter Giesen, de Volkskrant, 15 december 2020


.

Fryske Miljeufederaasje siket klimaatambassadeurs
Omrop Fryslân, 16 december 2020


.

Vierde en laatste dag in klimaatzaak: wat kan Shell doen bij een veroordeling?
Gerard Reijn en Pieter Hotse Smit, de Volkskrant, 17 december 2020

.

Shell kan voor het klimaat niet nog meer doen, vindt Shell
Hester van Santen en Paul Luttikhuis, NRC, 17 december 2020

.

NPO Radio 1, De Nieuws BV, Burgers maken klimaatbeleid, 17 december 2020.

Webinarreeks Robuuste Watersystemen
Witteveen+Bos, 17 december 2020


.

Richt ook voor het klimaat een OMT op
Reint Jan Renes en Jasper Zuure, NRC, 17 december 2020.

Klimaatactivist Werner Schouten: ‘Materiële verlangens blijken niet zo heel erg bij te dragen aan hoe gelukkig we zijn’
Hester van Santen, NRC, 17 december 2020

.

Advies uitfasering houtige biogrondstoffen voor warmtetoepassingen
Planbureau voor de Leefomgeving, 18 december 2020


.

Advies: ga door met grootschalige houtstook voor energieproductie
Frank Straver, Trouw, 18 december 2020.

‘In 2050 63 miljoen mensen op de vlucht door klimaatverandering’
Weeronline, 18 december 2020

.

PBL adviseert kabinet: ‘ga door met biomassa, anders halen we Parijs niet’
Foodlog, 19 december 2020


.

Stel: Shell wordt wél veroordeeld om te veel gebruik van fossiele brandstoffen?
Pieter Hotse Smit en Gerard Reijn (vk), Nederlands Dagblad, 19 december 2020

.

Gaat het grootkapitaal onze wereld redden?
Menno Tamminga, NRC, 21 december 2020

.

Vijf jaar Klimaatakkoord Parijs: vijf successen en vijf mislukkingen
Megan Darby, Friesch Dagblad, 21 december 2020


.

Klimaatverandering in de praktijk: dit jaar 286 dagen boven de 10 graden – een record
Melle Meijer, de Volkskrant, 22 december 2020


.

Advocaten van Shell winkelen selectief in de IPCC-rapporten
Leo Meyer, NRC (Opinie), 22 december 2020


.

Vergeten onderzees permafrost lijkt een enorme impact op ons klimaat te gaan hebben
Vivian Lammerse, Scientias, 23 december 2020


.

“Deze generatie slaagt erin het traditionele beeld van ‘de activist’ open te breken”
Selma Franssen, DeWereldMorgen, 24 december 2020.

The other side of sea level change
Matthias Prange, Thomas Wilke en Frank P. Wesselingh, Nature ( Communications Earth & Environment), 23 december 2020


.

Terwijl de mondiale zeespiegel stijgt, daalt het waterpeil van de Kaspische Zee fors
Vivian Lammerse, Scientias, 24 december 2020


.

2020 closes a decade of exceptional heat
World Meteorological Organization, 24 december 2020


,

Nog nooit is De Bilt zo lang verstoken geweest van een écht sneeuwdek
Weerplaza, 25 december 2020


.

Natuurgeweld is vaker het gevolg van klimaatverandering
NRC in Beeld, 27 december 2020.

Climate Adaptation Summit 2021, Kunst en Landschap, 28 december 2020.

De natte Kerst ten spijt: de droogte is nog niet voorbij
Onno Havermans, Trouw, 28 december 2020.

38 graden boven de poolcirkel, meer orkanen dan ooit. In 2020 sneuvelden vele weerrecords
Paul Luttikhuis, NRC, 28 december 2020


.

Europa wil klimaatneutraal worden, hoe ver zijn lidstaten al op weg?
Orla McDonald en Erwin Hoekstra, Financieele Dagblad, 28 december 2020

.

Dit jaar kwam de grootste poolexpeditie ooit ten einde – en klimaatonderzoekers staan nog versteld van wat ze hebben gezien
Caroline Kraaijvanger, Scientias, 29 december 2020

.

VN-baas Antonio Guterres: “Klimaatverandering en Covid-19 kunnen alleen worden aangepakt als we samenwerken”
N Nieuws (Bron: BELGA), 29 december 2020

.

Watergezant Henk Ovink: “Je zult altijd inclusief moeten zijn”
(Podcast), DuurzaamBV Podcasts, 30 december 2020


.

Nieuw klimaatnormaal leidt tot discussie: is het weer nog wel ‘normaal’?
Heleen Ekker, NOS, 30 december 2020

.

Het weer vergelijken met nieuwe normaal verstopt de klimaatverandering
Maarten Loonen, privé website, 30 december 2020


.

Onze uitstoot daalde hard, maar de klimaatcrisis is niet weg (integendeel)
NOS Nieuws, Nieuwsuur, 30 december 2020
.

Het is nog niet te laat voor het klimaat
Heleen de Coninck, NRC, 31 december 2020.

HET WATER KOMT, zorgen om de stijging van de ZEESPIEGEL en KLIMAATVERANDERING
(Terug naar homepage)


.

Kunst en Landschap: MAANDOVERZICHTEN KRINGLOOPLANDBOUW (Archief 2020)

Er zijn – ondanks Corona – in 2020 zeker stappen gemaakt en vele zullen volgen. Kunst en Landschap zette ze voor je op een rijtje. Uiteraard doet het multimediale platform in oprichting dat in 2021 en de jaren daarna ook. Op naar een natuur- en landschapsinclusieve kringlooplandbouw!

Maandoverzichten Kunst en Landschap (Archief 2020)

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – januari 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – februari 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – maart 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – april 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – mei 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – juni 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – juli 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – augustus 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – september 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – oktober 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – november 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – december 2020
.


STAPPEN NAAR een natuur- en landschaps-inclusieve KRINGLOOPLANDBOUW, hoe daartoe te komen?

klik op de illustratie hieronder om naar de Kringlooplandbouw-special van Kunst en Landschap te gaan!

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: oktober 2020

Archief 2020

HET WATER KOMT, zorgen om de stijging van de ZEESPIEGEL en KLIMAATVERANDERING
(Terug naar homepage)


.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: maart 2020
.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: april 2020.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’:
mei 2020.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: juni 2020
.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: juli 2020
.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: augustus 2020.

Artikelen en reacties op ‘HET WATER KOMT’: september 2020.

Oktober 2020

Het klimaat redden kan nog net, staat in steeds alarmistischer rapporten
Paul Luttikhuis, NRC (Analyse), 1 oktober 2020


.

Kustverharding dwingt Hawaii afscheid te nemen van vele prachtige zandstranden
Vivian Lammerse, Scientias, 1 oktober 2020

.

Zeeijs joeg Kleine IJstijd aan
Reinout van den Born, Weeronline, 3 oktober 2020


.

Climate Conference | TEDxWageningenUniversity | The Moment is Now,
TEDx WageningenUniversity, 3 oktober 2020.

Amazon near tipping point of switching from rainforest to savannah – study
Fiona Harvey, The Guardian, 5 oktober 2020

.

De zaak Shell
VPRO Tegenlicht, 6 oktober 2020


.

Gemeente vraagt subsidie aan voor ‘the coolest square in town’
Gemeente Groningen, 7 oktober 2020

.

EU-parlement wil ambitieuzer klimaatdoel voor 2030
Christoph Schmidt, Trouw, 7 oktober 2020.

Enquête: De barricaden op voor het klimaat, dat gaat de Trouw-lezer toch net iets te ver
Esther Bijlo, Trouw, 8 oktober 2020


.

Europees Parlement wil ook elk EU-land in 2050 klimaatneutraal
Redactie Trouw, 8 oktober 2020


.

Landschapsverandering Ootmaanlanden moet extreme neerslag de baas zijn
Teun van der Velden, RTV Drenthe, 9 oktober 2020

.

Planbureaus: pak in coronacrisis ook klimaatverandering en sociale kloof aan
NOS Nieuws, 9 oktober 2020

.

Wildfires, Global Climate Change, and Human Health
Rongbin Xu, et al, New England Journal of Medicine, 9 oktober 2020
.

Beter begrip van de verzilting van het Nederlandse grondwater
Deltares, 9 oktober 2020


.

Wijs in de klimaatboodschap niet naar het individu
Esther Bijlo, Trouw (Column), 9 oktober 2020.

De klimaatontkenners
BNN/VARA, Zembla, 9 oktober 2020.

Watch the Countdown Global Launch, a call to action on climate, TEDx Talks, 10 oktober 2020.

[Full livestream] Watch the Countdown Global Launch, a call to action on climate change, TED, 10 oktober 2020.
His Holiness Pope Francis | Our moral imperative to act on climate change — and 3 steps we can take, TED, 10 oktober 2020.
Prince William | This decade calls for Earthshots to repair our planet,TED, 10 oktober 2020.

Paus en prins William willen actie tegen klimaatverandering
Buitenlandredactie AD, 11 oktober 2020

.

Krater in Rusland steeds groter door ontdooiing permafrost
Buitenlandredactie NOS Nieuws, 11 oktober 2020

.

GRONINGEN KIEST EERSTE GROENE BURGEMEESTER VAN NEDERLAND
Act & Adapt, Klimaatadaptatie Groningen 12 oktober 2020

.

Twee derde bevolking ervaart wateroverlast, vaker eigen maatregelen
H2O Actueel, 12 oktober 2020

.

We kunnen de klimaatcrisis niet stoppen zolang er miljardairs zijn
Jason Hickel, De Correspondent, 12 oktober 2020

.

Veengebieden vormen sleutel om klimaatverandering te stoppen
Maurits Kuypers, Sustainability, 12 oktober 2020


.

IJsbreker die wetenschappers expres in zeeijs lieten vastlopen, keert huiswaarts
Vivian Lammerse, Scientias, 13 oktober 2020


.

VN: “Tegen 2030 zullen 150 miljoen mensen het slachtoffer worden van natuurrampen”
Het Nieuwsblad (Bron: Belga), 13 oktober 2020


.

Hoe houden we Nederland weerbaar tegen droogte?
Marjolein Mens en Marjolijn Haasnoot, Deltares, 13 oktober 2020.

Een gletsjer met een gletsjermeer smelt sneller
Marcel Aan de Brugh, NRC, 13 oktober 2020.

LIVE: Klimaatklim, Greenpeace Nederland, 13 oktober 2020.
Europe needs healthy forests to fight climate change, European Parliament, 13 oktober 2020.
Samen aan de winnende hand, Jonge Klimaatbeweging, 14 oktober 2020.

‘Whoesj weg’
Rutger van der Hoeven, De Groene Amsterdammer, 14 oktober 2020


.

Einde dreigt voor Australisch koraalrif
Paul Luttikhuis, NRC, 14 oktober 2020
.

Meer dan een inspraakavond, beter dan een referendum: met deze democratische vernieuwing kan de burger zélf beleid maken
Jelmer Mommers en Eva Rovers, De Correspondent, 15 oktober 2020

Wereldwijd warmste september ooit gemeten
NOS Nieuws, 15 oktober 2020


.

10 years to transform the future of humanity — or destabilize the planet | Johan Rockström, TED, 15 oktober 2020.

Flooded Asia: Climate change hits region the hardest
Nikkei Asia, Financial Times, 16 oktober 2020


.

Gericht landbouwgrond omzetten in natuur is goedkope klimaatmaatregel’
Groene Ruimte, 16 oktober 2020

.

We hebben de afgelopen 30 jaar meer CO2 uitgestoten dan in de hele geschiedenis. Deze drie redenen zijn de schuld
Eric Holthaus, De Correspondent, 16 oktober 2020
.

Themanummer Programma Eems-Dollard 2050
Tijdschrift voor landschapsonderzoek, nummer 3, jaargang 37, oktober 2020

.

VN-rapport: aarde wordt ‘onbewoonbare hel’ door overstromingen en droogte
RTL Nieuws, 16 oktober 2020

.

Human cost of disasters
An overview of the last twenty years (2000-2019)

United Nationa Office for Disaster Risk Reduction and the Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED), part of the Institute of Health
and Society (UCLouvain), oktober 2020


.

2020 State Of Climate Services
Risk Information and Early Warning Systems

World Meteorological Organization (WMO-No. 1252), oktober 2020.

‘De meeste mensen deugen, maar hebben wel een steuntje nodig voor klimaatvriendelijk gedrag’
Reint Jan Renes en Krispijn Faddegon, Het Parool, 19 oktober 2020

.

Zonder ingrijpende maatregelen valt straks 74 procent van al het land mogelijk ten prooi aan natuurbranden
Vivian Lammerse, Scientias, 20 oktober 2020


.

Oxfam: Rijke landen komen toegezegde klimaathulp arme landen niet na
Rolf Schuttenhelm, NU.nl, 20 oktober 2020

.

Fractie van herstelgeld coronacrisis genoeg voor beteugelen klimaatprobleem
Rolf Schuttenhelm, NU.nl, 20 oktober 2020

.

Corona biedt lessen om klimaatcrisis te voorkomen
Theo Kocken, Het Financieel Dagblad, 20 oktober 2020

.

Priceless Planet Coalition breidt uit: 23 nieuwe partners toegevoegd om klimaat te beschermen
Emerce, 20 oktober 2020

.

‘We krijgen zaken voor elkaar, die normaal misschien met een motie moeten’
Janet Oortwijn, RTV Drenthe, 21 oktober 2020

,

Weervrouw Helga van Leur helpt Coevorden met klimaatverandering. ‘Coevorden zal er over 200 jaar nog wel zijn. Maar wat te denken van de gebieden onder zeeniveau?’
Gerton Albers, Dagblad van het Noorden, 21 oktober 2020
.

Ban Ki-Moon invites you(th) to join the Youth for Climate Adaptation Conference in Groningen, Climate Adaptation Groningen, 22 oktober 2020.
http://www.youthforclimateadaptation.org, Climate Adaptation Groningen, 22 oktober 2020.

Alarm as Arctic sea ice not yet freezing at latest date on record
Jonathan Watts, The Guardian, 22 oktober 2020


.

Verguisd door de een, verafgood door de ander, maar Greta Thunberg wil vooral dat het niet over háár gaat
Kustaw Bessems, de Volkskrant, 23 oktober 2020


.

Nee, dit is niet in Groningen: Friese huizen scheuren door zakkend grondwaterpeil
Jantien de Boer, Leeuwarder Courant, 24 oktober 2020


.

Klimaatverandering op de Noordpool leidt tot verhitte machtsverhoudingen
Jan van Benthem, Nederlands Dagblad, 24 oktober 2020


.

Uh-Oh. Russia’s Laptev Sea Should Have Started to Freeze by Now
Jonathan Watts, Wired (The Guardian), 24 oktober 2020


.

In Beeld: Rampzalige toename natuurrampen
Harry Kasemir, Dagblad van het Noorden (Beeld&Co), 26 oktober 2020


.

‘Sleeping giant’ Arctic methane deposits starting to release, scientists find
Jonathan Watts, The Guardian, 26 oktober 2020

.

Arctische Oceaan: waarom winterzee-ijs tot stilstand is gekomen en wat het betekent voor de rest van de wereld
Jonathan Bamber, The Conversation, 26 oktober 2020
.