Evenementenorganisatie

‘Event’ prijkte eerst bovenaan deze pagina. Dat is tegenwoordig een hippe duiding voor evenement, festival of manifestatie. Bij vele ervan staan ‘beleving’, ‘experience’ zo je wilt, centraal. Het zal de tijdgeest zijn. Of hebben er zich te veel marketeers tegenaan bemoeid?

Ik houd het op evenement, een (heugelijke) gebeurtenis, zo luidt ook de ‘letterlijke’ duiding. Bij festival denk je al gauw aan feest, of – op zijn minst – dat er reden is tot enigerlei vorm van samenscholing of processie – op, of in een (jaar)beurs, marktplaats, plein, bazaar, zaal, kermis, stadion of willekeurig ander terrein. Wanneer mensen – om welke reden ook – tezamen komen, dan vraagt dat om organisatie. Vooraf, tijdens en nadien.

We kennen vandaag de dag (nog steeds) festivals, of festiviteiten, die een religieuzeculturele of historische oorsprong hebben. En, bijvoorbeeld de oogstfeesten, die de seizoensverandering in- of uitluiden, worden – wereldwijd – nog volop en uitbundig gevierd. Evolutionaire vermenging van deze ‘pijlers’ heeft geleid tot onder andere de huidige kunstfestivals, of moet ik zeggen ‘art festivals’? Ongeremd en overvloedig eten en drinken – al of niet op alternatieve wijze – zet daarbij tradities voort.

Graag zou ik in dit verband – en in het licht van mijn theateractiviteiten – kond doen van de zogenaamde landjuwelen, die van Antwerpen 1561 in het bijzonder, maar dat voert te ver. Ben je geïnteresseerd? Kijk dan even bij ‘Theater/Performance’.

35 jaar ervaring, multidisciplinair

Ter zake! Bij ‘Categorieën’ vind je onder ‘Evenementenorganisatie‘ diverse beschrijvingen van en anekdotes over mijn rol als organisator, coördinator en projectleider bij verschillende organisaties, bedrijven, instellingen, maar ook bij te mobiliseren individuen en groepen. Tijdspanne vanaf dit moment van schrijven: meer dan 35 jaar, multidisciplinair.