KUNSTVLOED

Zicht op Wetsinge op een prachtige zonnige dag, oktober 2018. © Drone-foto: Mark Schuurman, Sauwerd, 2018.

Eerste editie Kunstvloed zeer succcesvol

Kunstvloed wil het landschap rond de Groninger wierdendorpen Sauwerd, Groot- en Klein Wetsinge (plus Hekkum en Adorp), gelegen in één van de oudste cultuurlandschappen van Europa, in de schijnwerpers plaatsen. Dit landschap ‘versterken’ met hedendaagse kunst.

Drone video Mark Schuurman, Ander Beeld, Sauwerd 2019.

De eerste editie van de tiendaagse manifestatie Kunstvloed vond plaats in september 2018 en werd door pers en publiek met veel enthousiasme ontvangen. Zichtbaar wapenfeit van de vloed is het permanent ‘achterlaten’ van een beeld van Gert Sennema – Mij Dorst – dat je kunt vinden op de begraafplaats van Groot Wetsinge.

Onthulling ‘Mij Dorst’ van Gert Sennema door wethouder van de gemeente Het Hogeland Mariëtte de Visser, Groot Wetsinge, 27 september 2019. Jaap Wolters, coördinator-Kunstvloed, neemt waar. Foto: Robert Rosendal.

Bij de volgende Kunstvloed – die plaatsvindt van 10 tot en met 19 september-2021 – zal opnieuw een kunstwerk een vaste stand(beeld)plaats krijgen rond het te realiseren ‘Ommetje’ ‘Sauwerd/Wetsinge/Reitdiep’ (werktitel) – hoofddoelstelling van de stichting. Onderhandelingen daartoe bevinden zich in een vergevorderd stadium. Men hoopt dus tot aan 2027 een vijftal kunstobjecten langs de wandelroute ‘achter te kunnen laten’.

De kunstmanifestatie vindt tweejaarlijks plaats. De goede rekenaar zal zeggen: 2018 plus 2 is 2020 en geen 2021. Je begrijpt dat het Coronavirus roet in het eten gegooid heeft en de organisatie heeft doen besluiten het evenement een jaar op te schorten. Lees hierover in: ‘Kunstvloed 2020 opgeschort vanwege Corona‘ en ‘Kunstmanifestatie Kunstvloed in Reitdiepdal opgeschort om coronacrisis‘.

Fragment ‘Mij Dorst’

Op naar de tweede editie Kunstvloed in 2020

In het aanvangsjaar van de stichting Kunstvloed (2018/2019) heb ik me als coördinator PR- en Publiciteit vooral beziggehouden met de communicatie van de manifestatie. Eerste doel was om het evenement met een enthousiaste groep mensen van de grond te tillen, ‘in de markt’ te zetten – het smoel te geven.

Omdat het een nieuw en tweejaarlijks evenement betreft – waarbij je rekening moet houden met het (voornamelijk) ‘warm houden’ van een en ander – heb ik een communicatieplan geschreven waarin de (potentiële) rol van alle bij de organisatie betrokkenen nauwkeurig omschreven staat. Daarbij werd nadruk gelegd op het rekening houden met de verscheidenheid aan doelgroepen en leeftijden.

Ik ben actief geworden bij Kunstvloed omdat ik de doelstellingen van de stichting van harte onderschrijf, zelf woonachtig en werkzaam ben in Groot Wetsinge, en – last but not least – omdat er directe raakvlakken zijn met mijn initiatief tot het in het leven roepen en oprichten van het multimediale PlatformKunst en Landschap Noord Nederland‘ dat in 2021 van start gaat.

Mede door drukke Kunst en Landschap-activiteiten en mijn theateractiviteiten voor Mammoet in de zomer van 2019 heb ik mijn publiciteitswerkzaamheden voor Kunstvloed met pijn in het hart moeten beëindigen. Ik wens de organisatie – ook vanaf deze plek – heel veel succes met de tweede editie van Kunstvloed in 2021. Met het steuntje in de rug, genomineerd zijn voor en winnen van de ‘Culturele Stimuleringsprijs gemeente Het Hogeland‘, moet dat goedkomen!

Kunstvloed wint eerste editie ‘Culturele Stimuleringsprijs gemeente Het Hogeland’

Cultuurwethouder gemeente Het Hogeland Eltjo Dijkhuis reikt prijzen uit tijdens manifestatie ‘Gronings Vuur’ op de Enne Jans Heerd in Maarhuizen, Groningen, 11 oktober 2019. Foto: gemeente Het Hogeland.

Vanaf 2019 reikt de kersverse gemeente Het Hogeland jaarlijks de ‘Culturele Stimuleringsprijs gemeente Het Hogeland’ uit. Guess what! Kunstvloed wint hem!

Op 11 oktober 2019 nam Kunstvloed-bestuurslid Els Wessels een duizend-euro-cheque in ontvangst van cultuurwethouder van de gemeente Het Hogeland Eltjo Dijkhuis aan het eind van de eerste editie van de manifestatie Gronings Vuur, ‘Van Lauwersoog tot Eemshoaven tou’, een project dat van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie Groningen reist met een uitgebreid cultureel programma, op de Enne Jans Heerd in Maarhuizen.

Winnaar Culturele Stimuleringsprijs-2019 in minidocumentaire gemeente Hogeland

Jaap Wolters over ‘Kunstvloed’, genomineerde en winnaar van de Culturele Stimuleringsprijs-2019 van de gemeente Het Hogeland, Groningen, 4 december 2019.

Actueel nieuws Kunstvloed en (sociale) media

Actueel en meer gedetailleerd nieuws over Kunstvloed vind je in de categorie (rechterbutton): Kunstvloed.

Via onderstaande Kunstvloed-mediakanalen blijf je goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast biedt Kunstvloed je een (actueel) overzicht van kunst- en culturele wetenswaardigheden in en om Sauwerd en Wetsinge.

Website Kunstvloed
Facebook-pagina Kunstvloed
Tweets Kunstvloed
Kunstvloed Instagram