Eerste editie Kunstvloed zeer succcesvol

De eerste editie van de tiendaagse manifestatie Kunstvloed vond plaats in september 2018 en werd door pers en publiek met veel enthousiasme ontvangen. Zichtbaar wapenfeit van de vloed is het permanent ‘achterlaten’ van een beeld van Gert Sennema – ‘Mij Dorst’ – dat je kunt vinden op de begraafplaats van Groot Wetsinge.

‘Kunstvloed’ wil het landschap rond de Groninger wierdendorpen Sauwerd, Groot- en Klein Wetsinge (plus Hekkum en Adorp), gelegen in één van de oudste cultuurlandschappen van Europa, in de schijnwerpers plaatsen. Dit landschap ‘versterken’ met hedendaagse kunst.

Onthulling ‘Mij Dorst’ van Gert Sennema door wethouder van de gemeente Het Hogeland Mariëtte de Visser, Groot Wetsinge, 27 september 2019. Jaap Wolters, coördinator-Kunstvloed, neemt waar. Beeld: ©Robert Rosendal

Bij de volgende Kunstvloed – die plaatsvindt van 10 tot en met 19 september 2021 – zal opnieuw een kunstwerk een vaste stand(beeld)plaats krijgen rond het te realiseren ‘Sauwerder Ommetje‘ (werktitel) – hoofddoelstelling van de stichting. Onderhandelingen daartoe bevinden zich in een vergevorderd stadium. Men hoopt dus tot aan 2027 een vijftal kunstobjecten langs de wandelroute ‘achter te kunnen laten’.

De kunstmanifestatie vindt tweejaarlijks plaats. De goede rekenaar zal zeggen: 2018 plus 2 is 2020 en geen 2021. Je begrijpt dat het Coronavirus roet in het eten gegooid heeft en de organisatie heeft doen besluiten het evenement een jaar op te schorten. Lees hierover in: ‘Kunstvloed 2020 opgeschort vanwege Corona‘ en ‘Kunstmanifestatie Kunstvloed in Reitdiepdal opgeschort om coronacrisis‘.

Beeld: Fragment ‘Mij Dorst’, ©Robert Rosendal

Op naar de tweede editie Kunstvloed in 2020

In het aanvangsjaar van de stichting Kunstvloed (2018/2019) heb ik me als coördinator PR- en Publiciteit vooral beziggehouden met de communicatie van de manifestatie. Eerste doel was om het evenement met een enthousiaste groep mensen van de grond te tillen, ‘in de markt’ te zetten – het smoel te geven.

Omdat het een nieuw en tweejaarlijks evenement betreft is het m.i. zaak een en ander ‘warm te houden’ – en ‘juiste’ momenten te kiezen waarop je kunt doen aan community building. Ik heb alle bij de organisatie betrokken medewerkers in het communicatieplan nadrukkelijk gewezen op het belang daarvan. Vanzelfsprekend werd daarbij rekening gehouden met de verscheidenheid aan doelgroepen en leeftijden.

Ik ben actief geworden bij Kunstvloed omdat ik de doelstellingen van de stichting van harte onderschrijf, zelf woonachtig en werkzaam ben in Groot Wetsinge, en – last but not least – omdat er directe raakvlakken zijn met mijn initiatief tot het in het leven roepen en oprichten van het multimediale PlatformKunst en Landschap Noord Nederland‘.

Mede door drukke Kunst en Landschap– en theateractiviteiten voor Mammoet – in de zomer van 2019 tufde ik vijf dagen per week heen en weer naar het Buinerveld in Drenthe voor optredens – heb ik mijn publiciteitswerkzaamheden voor Kunstvloed met pijn in het hart moeten beëindigen. Ik wens de organisatie – ook vanaf deze plek – heel veel succes met de tweede editie van Kunstvloed in 2021. Met het steuntje in de rug, genomineerd zijn voor en winnen van de ‘Culturele Stimuleringsprijs gemeente Het Hogeland‘, moet dat goedkomen!

Kunstvloed wint eerste editie ‘Culturele Stimuleringsprijs gemeente Het Hogeland’

Cultuurwethouder gemeente Het Hogeland Eltjo Dijkhuis reikt prijzen uit tijdens manifestatie ‘Gronings Vuur’ op de Enne Jans Heerd in Maarhuizen, Groningen, 11 oktober 2019. Beeld: ©Gemeente Het Hogeland.

Vanaf 2019 reikt de kersverse gemeente Het Hogeland jaarlijks de ‘Culturele Stimuleringsprijs gemeente Het Hogeland’ uit. Guess what! Kunstvloed wint hem!

Op 11 oktober 2019 nam Kunstvloed-bestuurslid Els Wessels een duizend-euro-cheque in ontvangst van cultuurwethouder Eltjo Dijkhuis aan het eind van de eerste editie van de manifestatie Gronings Vuur, ‘Van Lauwersoog tot Eemshoaven tou’. Een ander cultuurproject dat van september 2019 tot en met december 2020 door de provincie Groningen reist met een uitgebreid cultureel programma op de Enne Jans Heerd in Maarhuizen.

Winnaar Culturele Stimuleringsprijs-2019 in minidocumentaire gemeente Hogeland

Jaap Wolters over ‘Kunstvloed’, genomineerde en winnaar van de Culturele Stimuleringsprijs-2019 van de gemeente Het Hogeland, Groningen, 4 december 2019.

Nieuws over Kunstvloed en het ‘Sauwerder Ommetje’

Beeld: ©Kunstvloed

Actueel en meer gedetailleerd nieuws over Kunstvloed vind je in de categorie Kunstvloed (rechterbutton boven). Een ‘nieuwtje’ licht ik er hier even voor je uit: op 26 juni 2020 publiceerden WinsumNieuws.nl en de Noorderkrant een bericht over het verschijnen van een boek(je) over Het Sauwerder Ommetje en Kunstvloed. Hopelijk de aanzet tot en uitzicht biedend op het halen van de hoofddoelstelling van de stichting: het (volledig) realiseren van het Sauwerder Ommetje!

Op vrijdag 3 juli 2020 nam Patty Wageman, kersverse directeur van de Stichting Oude Groninger Kerken, het eerste exemplaar van ‘Het Sauwerder Ommetje en Kunstvloed‘ uit handen van Kunstvloed-aanjager en uitbater van het Kerkje van Klein Wetsinge, Nicolaas Geenen, in het bijzijn van een kleine groep genodigden, in ontvangst.
.

Sociale Media

Via onderstaande Kunstvloed-mediakanalen blijf je goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Daarnaast biedt Kunstvloed je een (actueel) overzicht van kunst- en culturele wetenswaardigheden in en om Sauwerd en Wetsinge.

Website Kunstvloed
Facebook-pagina Kunstvloed
Tweets Kunstvloed
Kunstvloed Instagram