Acteur en stemacteur

Wanneer je een ‘communicatiebureau’ runt en je hebt je weinig of niet verdiept in ‘stem’ of ‘stemmingen’ mag dit woord mijns inziens niet prijken op je uithangbord, beletterd vensterraam, visitekaartje, briefpapier of website. Stem en stemgebruik zijn wezenlijk onderdeel van de menselijke communicatie, al of niet ondersteund door het non-verbale. Ik ga je op deze plek niet vermoeien met de vijf axioma’s van Paul Watzlawick, een wereldwijd gewaardeerd communicatiewetenschapper.

Ik heb in de voorbije jaren van mijn carrière en in veel verschillende ‘settings’ mijn stem ‘gebruikt’. Al of niet versterkt. Als dj en als opgroeiende puber in een plaatselijke discotheek, eveneens als dj bij een landelijke radiozender na het winnen van een dj-concours, als drummerzanger in diverse funk-rock-bands, als bas-bariton en bas in koren en tijdens presentaties. Als spreker op bijeenkomsten, beurzen, symposia en congressen, als voorzitter van een studentenvakbond sprekend voor een te mobiliseren gehoor en als docent Nederlands en Maatschappijleer aan middelbare scholen. Tot slot – en daar speelt de ‘beheersing’ van de stem een voorname rol – als acteur in het theater en ‘op locatie’ en als voice over bij audiovisuele (theater)producties.
Ik heb geen professionele theateropleiding gevolgd. Als multidisciplinair autodidact heb ik bij een aantal vakkundige en zeer gewaardeerde regisseurs, dans-, zang-, yoga-, meditatie, muziek- en theaterdocenten lessen, cursussen en trainingen gevolgd.

Vanaf mijn twintigste ‘beleef’ ik – actief en passief – veel genoegen aan toneel en theater. Wat begon als het experimenteren bij diverse
theaterprojecten en -gezelschappen tijdens mijn studententijd, mondde uit in het actief deelnemen aan en meedenken met de theaterproducties van de stichting theatergroep Marot uit Groningen. Als acteur, zanger, muzikant, tekstschrijver, fondsenwerver, decorbouwer en vormgever. Ook alle publiciteitsuitingen nam ik voor mijn rekening.

Marot maakte vanaf de beginjaren negentig van de vorige eeuw tot aan 2003 eigentijds spektakeltheater – bewerkingen van onbekend vroeg-modern-laat-middeleeuws toneelrepertoire. Op Nederlandse podia en internationale theaterfestivals in Canada, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië en Nederland.
De regie en artistieke leiding was in handen van Femke Kramer en Jacques Tersteeg, beiden in het verleden actief als theaterhistorici en als theatermakers. Ook waren ze mede-organisatoren van internationale theaterconferenties en -festivals, waaronder het tiende colloquium van de Société Internationale pour l’Étude du Théâtre Médiéval in 2001 in Groningen.

Meer wetenswaardiheden over mijn theateractiviteiten vind je (rechterbutton!) in de categorie ‘theater’.