Welkom in (Groot) Wetsinge.

Voor alle duidelijkheid: Groot Wetsinge is veel kleiner dan Klein Wetsinge; ‘groot’ verwijst naar ‘wierde’ en betekent ‘hoog’. Binnen de bebouwde kom van Groot Wetsinge staan elf huizen. Je ziet ze alle elf rechtsboven op de foto bovenaan deze pagina. Opdat je niet verdwaalt.

Open volledig scherm!

Indeling site

Linksboven zie je een MENU-button die leidt tot pagina’s met algemene informatie over de verschillende werkterreinen waarop ik actief ben.

Rechtsboven kun je ‘blogsgewijs’ per CATEGORIE navigeren voor meer gedetailleerde (actuele) informatie. Ook vind je rechts verwijzingen naar verschillende SOCIALE MEDIA-kanalen. Beide buttons ‘schuiven mee’, je hebt ze dus altijd bij de hand.

Ik ben benieuwd of deze combinatie van site en blog jullie bevalt. Zelf moet ik er even aan wennen. Ik hoop dat deze geïntegreerde aanpak zal leiden tot een betere informatieoverdracht, een gevarieerder en actueler beeld geeft van mijn werkzaamheden, en – last but not least – een aanzet zal zijn tot reflectie, vanuit welke discipline dan ook.

Geen statisch uithangbord dus met eenrichtingsverkeer-‘Hosanna’-verhalen, maar oprechte  en directe communicatie die hopelijk inspireert tot welke vorm van samenwerking dan ook. Hosha Na.

Het ‘omgooien’ van site en blog neemt wel wat tijd in beslag, maar dat neem ik vooralsnog voor lief. Aardige bijkomstigheid is, dat je in deze opzet berichten aan zult treffen die ‘hoogtepunten’ weerspiegelen van mijn activiteiten vanaf 1993 (startdatum Rosendal Produkties) tot en met het moment van lezen, nu dus.

Als je deze combinatie site/blog volgt blijf je goed op de hoogte van alle ontwikkelingen. Je kunt je via de rechter menubutton ook inschrijven bij ‘E-Mail-notificatie’.

Je mag me natuurlijk ook even bellen. Kijk daarvoor even bij ‘Contact’