Kunst en Landschap: MAANDOVERZICHTEN KRINGLOOPLANDBOUW (Archief 2021)

Januari 2021

Roy Meijer: ‘Voor een hervorming is het vaak chaos’
Martijn van Rossum, Nieuwe Oogst, 2 januari2021


.

25 adviezen voor een groener Europees Landbouwbeleid
WUR Nieuws (Anne van Doorn), 5 januari 2021


.

Interventielogica voor de groenblauwe architectuur van het GLB. Borging van samenhang tussen doelen, maatregelen en monitoring
Robert Baayen, Anne van Doorn, Wageningen Environmental Research (Wageningen), november 2020


.

‘DE OVERHEID IS TE VEEL PARTIJ GEWORDEN’
Jelle Feenstra, Agrarisch Magazine, januari 2021.

Alleen fiscale signalen kunnen Green Deal nog redden
Volkert Engelsman, Financieele Dagblad, 5 januari 2021


.

“Frans Timmermans, alleen robuuste fiscale signalen kunnen uw Green Deal en Farm to Fork nog redden”
Volkert Engelsman, Biojournaal, 5 januari 2021


.

Schaalvergroting gaat door maar is niet voor iedereen
Pieter Stokkermans, Nieuwe Oogst, 5 januari 2021


.

Blog: En dan is het alweer 2021…
Alex Datema, BoerenNatuur (Blog), 6 januari 2021.

Startbijeenkomst Landbouwagenda Fryslân, Schuttelaar & Partners, 7 januari 2021.

Jannes Hoenderken over zijn akkerranden: Hoe een foutje goed uitpakt
AND, Agrarische Natuur Drenthe, 11 januari 2021


.

GLB-pilot Akkerbelt: Stoppel van vogelvriendelijk graan inmiddels onzichtbaar door groenbemester
AND, Agrarische Natuur Drenthe, 11 januari 2021.

J’accuse! Een brief aan Zijne Majesteit de Koning
Johan en Frans Vollenbroek, 13 januari 2021.

Aantal landbouwbedrijven in twintig jaar bijna gehalveerd
Pieter Hotse Smit, de Volkskrant, 13 januari 2021


.

Agroforestry blaast ontboste gebieden nieuw leven in
Maaike Baan, Het Financieele Dagblad, 13 januari 2021.

Boer zoekt boer: wie wil er nog een boerderij overnemen?
Joost van Velzen, Trouw, 13 januari 2021.

25 jaar doormodderen met boeren
Petra Berkhout, Foodlog 13 januari 2021


.

Europese Commissie adviseert Nederland over invulling GLB
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 13 januari 2021

.

Boer klaagt onterecht, het is een kwestie van wijkers en blijvers
Cécile Janssen, Foodlog, 14 januari 2021

.

Onderzoek: klagende boer heeft geen recht van spreken
RTL Z, RTL NIeuws, 14 januari 2021


.

G1000 stuurt aan op breed landbouwdebat
Jan Braakman, Food+Agri Business, 18 januari 2021.

Afzet biologisch stijgt fors bij aanpassing winkelschap
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 18 januari 2021.

Forumstudio 1A Avond, ‘Boer voor Discussie-Boeren in Zwaar Weer’, Klimaatadaptatie Groningen, 19 januari 2021.

Aardpeer, een nieuw model voor groene landbouw
Annelies Roon, Trouw, 20 januari 2021.

Boer steeds huiveriger voor overstap naar biologisch, maar hulp is in aantocht
Pieter Hotse Smit, de Volkskrant, 21 januari 2021

.

Biologische boer worden in Nederland? Het wordt steeds minder populair
Joost van Velzen, Trouw, 21 januari 2021

.

Pachten in ruil voor verduurzaming bodem
BD Grondbeheer, Platform Kringlooplandbouw, 21 januari 2021


.

Steeds minder boeren stappen over op biologische landbouw
NOS Nieuws, 21 januari 2021


.

Groei biologische landbouwbedrijven in Drenthe het grootst
RTV Noord, 22 januari 2021

.

Verkiezingsdebat over de transitie naar duurzame landbouw
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 23 januari 2021

.

Boerenraad gaat live
(Eerste) Nieuwsbrief Boerenraad, januari 2021 (incl. aankondiging live stream vanuit Pakhuis de Zwijger (woensdag 10 februari, 14:00 uur))
.

3e editie Friese Agro-food Brūsplakbijeenkomst: Veranderende economie & werkgelegenheid, Brūsplak, 26 januari 2021.

Zo zou ons voedelsysteem eruit kunnen zien in 2050
Ineke van der Hurk, VPRO Tegenlicht, 27 januari 2021

.

Lancering: Aardpeer, samen voor grond, Pahuis de Zwijger, 28 januari 2021.

Uitgifte eerste ‘samen voor grond-obligaties’ gestart
Redactie Biojournaal, 28 januari 2021


.

Mondiaal centrum voor voedselinnovatie naar Nederland
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 28 januari 2021


.

Opinie: Red de boer én het milieu: maak duurzame landbouw lonend
Rob van Tilburg en anderen, de Volkskrant, 28 januari 2021


.

Zembla, Seizoen 17 Afl. 1 – Het excuus van de Boerenleenbank, 28 januari 2021.

Jonge bioboeren over de toekomst: ‘Wij laten zien dat het anders kan…’
Anne Bakker, Reporters Online, 28 januari 2021


.

Jonge BD-boeren over de toekomst…
Biojournaal, 29 januari 2021


.

Jack Verhulst: “Hanteren ze bij deze bank nog wel de juiste parameters?”
Lenneke Pors-Schot, Biojournaal, 29 januari 2021

.

WUR-onderzoeker Jeroen Candel: ‘Politiek moet met verbindend verhaal komen’
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 29 januari 2021

.

Het gelijk en ongelijk van Zembla
Sjoerd Hofstee, Melk van het Noorden, 29 januari 2021


.

Boer zoekt partij: dit hebben de verschillende politieke partijen de boeren te bieden
Robin Goudsmit, Trouw, 29 januari 2021


.

Waarom vordert het niet met de kringlooplandbouw?
Anne Bakker, Reporters Online, 31 januari 2021


.

Februari 2021

Verkiezingsdebat LandbouwTransitie, Nieuwspoort, 1 februari 2021.

Noodzaak transitie naar duurzame landbouw erkend in Verkiezingsdebat
Lenneke Pors-Schot, Biojournaal, 2 februari 2021

.

Plaats en toekomst van de landbouw: adviezen te over, maar doorpakken blijft lastig
Krijn Poppe, Foodlog (Opinie), 2 februari 2021

.

Biologisch akkerbouwer Hero pakt zijn kansen aan de Waddenzee
Biojournaal (Bron: Agrifirm), 3 februari 2021

.

Friese boeren krijgen advies op eigen erf
Blik op Nieuws, 4 februari 2021


.

Kamervragen na uitzending ‘Het excuus van de boerenleenbank’
Zembla, BNN/VARA, 4 februari 2021

.

De Maaltijd van Morgen #1: Voedselvisie: terug naar de roots, Pakhuis de Zwijger, 10 februari 2021.
Interview met de heer Duijzer en panelgesprek met Hessel Jan Sinnige en Arry Verhage, Brûsplak, 10 februari 2021.

‘Minder omschakeling naar biologisch is zorgwekkend’
Martijn van Rossum, Nieuwe Oogst, 12 februari 2021


.

Rabobank verbindt boeren en bedrijven in CO2-bank
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 15 februari 2021


.

Videoboodschap minister Schouten tijdens persgesprek noordelijke Kleischil 11 februari 2021, Regio Deal Natuurinclusieve landbouw, 15 februari 2021.

Nieuwe openstelling pilots voor nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Rijksoverheid, Nieuwsbericht (LNV), 16 februari 2021


.

Boeren kunnen subsidie krijgen voor GLB-pilots
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 17 februari 2021


.

De Maaltijd van Morgen #2: Donutboeren, Pakhuis de Zwijger, 17 februari 2021.

Kringlooplandbouwbedrijf Ecolana werkt samen met groen onderwijs
Brenda van Olphen, Veldpost, 18 februari 2021

.

Tjeerd de Groot: ‘Ik ben de politieke ambassadeur van kringlooplandbouw’
Wim van Gruisen en Seb van Dijk, Veldpost, 19 februari 2021

.

Schouten vraagt advies over dierenwelzijn binnen kringlooplandbouw
John Lamers, Nieuwe Oogst, 19 februari 2021

.

Akkerbouwer Steenhuis verbouwt zelf voer voor zijn vleesvee
Marije Stomps, Nieuwe Oogst, 22 februari 2021

.

De Maaltijd van Morgen #3: Duurzaam én goed boeren, Pakhuis de Zwijger, 24 februari 2021.

Kringlooplandbouw, biologisch voedsel en ruimtelijke indeling
Biojournaal, 24 februari 2021

Maart 2021

Vanaf maart 2021 heb ik vanwege technische probleempjes het maandoverzicht niet goed bij kunnen houden. Ik heb me in maart en april beperkt tot de meest essentiële berichten. In de loop van mei tracht ik een en ander te herstellen. Mijn excuses.

Nu kiezen: boerenkool, varkensdrol, landschap vol
Springtij Café, 1 maart 2021.

NL Kiest x De Maaltijd van Morgen: De Kringlooplandbouwkieswijzer, Pakhuis de Zwijger, 3 maart 2021.
Springtij Café – 1 maart – Nu kiezen: Boerenkool, varkensdrol, landschap vol., Springtij Forum, 5 maart 2021.

Oud-landbouwminister Cees Veerman doet oproep aan nieuw kabinet
Esther de Snoo, Nieuwe Oogst, 26 maart 2021.

Oud-landbouwminister Cees Veerman doet oproep aan nieuw kabinet, Nieuwe Oogst, 26 maart 2021.

April 2021

‘Boeren zijn als artsen’
Marieke Rotman, De Groene Amsterdammer, 14 april 2021

Mei 2021

De Maaltijd van Morgen #8: Voedselvisie – het vervolg, Pakhuis de Zwijger, 4 mei 2021.
Het boeren van de toekomst | Cees Veerman, Buitenhof, 16 mei 2021.

Jansema is voortdurend op zoek naar gezonde bodem
Ida Hylkema, Nieuwe Oogst, 17 mei 2021


.

Projectregisseur verbindende factor bij Regio Deal in Noorden
Ida Hylkema, Nieuwe Oogst, 17 mei 2021

.

Trailer Mansholt 2021, Toneelgroep Jan Vos, 21 mei 2021.
Brede coalitie vraagt 15 miljard voor stikstofreductie, Nieuwe Oogst, 25 mei 2021.

Strijd om Brusselse miljarden: gaat de Europese landbouw nu wél vergroenen?
Mac van Dinther, de Volkskrant, 26 mei 2021


.

Hoe FrieslandCampina de onderzoeksagenda van Wageningen University & Research bepaalt
Tim Luimes, Remy Käller en Irene van den Berg, Vrij Nederland, 29 mei 2021

Juni 2021

Column: LTO en consorten, pak uitdagingen integraal aan
Heleen Lansink-Marissen, Vee & Gewas, 1 juni 2021


.

Schouten: Boer kan straks kringlooplandbouw meten
Stef Wissink, BoerenBusiness, 1 juni 2021

.

Column: De polarisatie voorbij
Alex Datema, Veldpost (Column), 8 juni 2021


.

Drenthe wordt experimenteel gebied om landbouwsector verder te verduurzamen
RTV Drenthe, 8 juni 2021

.

Brussel grijpt wondermiddel van DSM aan om niet te hakken in veestapel
Lise Witteman, Follow The Money, 9 juni 2021

.

Natuurinclusieve landbouw in veenweidegebieden in Noord Nederland, Kunst en Landschap, 9 juni 2021.

Europarlement wil voedselproductie beperken en omvang biologisch areaal wettelijk vastleggen
Redactie Foodlog, 10 juni 2021

.

Geld verdienen in de toekomst – II
Pieter de Wolf, Boerderij van de Toekomst, 21 juni 2021.

Kamerbrief met concept publieksversie Gemeenschappelijk Landbouw Beleid Nationaal Strategisch Plan
Carola Schouten, Minister LNV, 29 juni 2021
.

Het nieuwe GLB: toekomstbestendig boeren
Concept Nationaal Strategisch Plan

Minister Schouten (ministerie LNV) en gedeputeerde Staghouwer (IPO, Provincie Groningen), 29 juni 2021

Juli 2021

GLB-pilots laten zien: de landbouw kan groener
BoerenNatuur (Alex Datema), 1 juli 2021.

PILOTS Toekomstbestendige landbouw nieuwe GLB – Landelijke eindrapportage GLB-pilots 2019-2021
BoerenNatuur en LTO Nederland (koepelproject), 1 juli 2021
.

CDA: Kleinere veestapel onvermijdelijk, maar wél met perspectief voor de boeren
Peter Winterman, AD, 6 juli 2021

.

Boerenvoormannen duiden onrust over stikstofplannen, Nieuwe Oogst, 6 juli 2021.

#DagvandeKringlooplandbouw
Caring Farmers, 6 juli 2021


.

Boerenprotesten: Dit moet u weten voor u op de trekker stapt
Wim van Gruisen, Veldpost, 6 juli 2021

.

‘Onvermijdelijke’ wissel: CDA wil inkrimping van de veestapel
Hans-Lukas Zuurman, Reformatorisch Dagblad, 7 juli 2021.

impressie actie Malieveld Den Haag, Nieuwe Oogst, 7 juli 2021.

CDA en D66 uitgejoeld op Malieveld. Baudet wil show stelen
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 7 juli 2021.

Pilot-Investeringsfonds Duurzame Landbouw van start
Ministerie LNV, 13 juli 2021


.

Column: De Zwijnsweg
Alex Datema, Veldpost, 13 juli 2021


.

Column Willem Lageweg: landbouwtransitie niet meer te stuiten
Willem Lageweg, TcV, Transitiecoalitie Voedsel, 14 juli 2021


.

Van akker naar bord
Evert de Vos, De Groene Amsterdammer, 14 juli 2021.

‘Boeren en tuinders zijn broodnodig, juist nu’
Esther de Snoo, Nieuwe Oogst, 24 juli 2021


.

Ik wil deze wereld niet met het schaamrood op de kaken verlaten
Kaspar Buinink, BoerenRaad, 27 juli 2021 .


.

Margriet Brandsma en Helmert Woudenberg over toneelstuk over Sicco Mansholt, NPO Radio1 (Spraakmakers), 23 juli 2021

Augustus 2021

‘We hebben weer meer boeren nodig’
Myriam Dumortier, Knack, 4 augustus 2021.

VERANDEREN vergt moed! MANSHOLT in reprise bij Toneelgroep Jan Vos: Kijkboerderij ’t Hoogeveld, EELDE: 3 t/m 14 augustus 2021
Robert Rosendal voor Kunst en Landschap, 4 augustus 2021

Column: Verbeeldingskracht
Alex Datema, Veldpost, 10 augustus 2021


.

Boer krijgt bieten ‘niet aan de gang’ en verpacht akker aan biodiversiteitsduo
Bram Koster, Oog TV, 16 augustus 2021.

“SOMS MAG IK BEST TEGEN MEZELF ZEGGEN: JE BENT GOED BEZIG JOUKE! OOK DAT IS EEN STUKJE VERTROUWEN.”
Kaspar Buinink, Transitiecoalitie Voedsel (TcV), 20 augustus 2021
.

WUR-onderzoeker Jeroen Candel: ‘Nederlandse invulling GLB veel te vrijblijvend’
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 28 augustus 2021

September 2021

Visie Noord-Nederland op de Farm-to-Fork-strategie: samen inzetten op toekomstgericht beleid
SNN, Sterk Noord Nederland, 2 september 2021

.

Kabinet heeft plannen voor onteigening honderden boeren
Martin Kuiper en Rik Rutten, NRC, 5 september 2021.

Column: Verbeeldingskracht (2)
Alex Datema, Veldpost, 7 september 2021


.

Opinie: Boeren hebben de sleutel in handen tot extra natuur
Melle Nikkels, de Volkskrant, 8 september 2021


.

De Overheid van Nu zomertour – Alex Datema, Kunst en Landschap (Bron: De Overheid van Nu), 11 september 2021.

De EU wil het aandeel biologische landbouw uitbreiden naar 25 procent. Maar kan biologisch de wereld wel voeden? | opinie
Ruud Hendriks, DvhN/LC, 11 september 2021

.

Commissaris Jetta Klijnsma op pad voor aanpak bollenteelt
NMF Drenthe, 16 september 2021.

Floris Alkemade: ‘We hebben eerder meer boeren nodig dan minder’
Esther de Snoo, Nieuwe Oogst, 17 september 2021


.

Plattelandsvraagstuk van de maand: ‘platteland als oplossing!’
Alex Datema, september 2021
.

Oplossing stikstofdossier: uitkopen of onteigenen? | Cees Veerman, Buitenhof, 19 september 2021.

Combineer landbouw en natuur voor waterbeheer en biodiversiteit
H2O Actueel, 20 september 2021

.

Talkshow De Toekomst, Haarzuilens, 9 september, Toneelgroep Jan Vos, 20 september 2021.

Begroting LNV: perspectief voor landbouw en natuur
LNV Nieuwsbericht, 21 september 2021.

Een korte sfeerimpressie van de voorstelling Mansholt, Toneelgroep Jan Vos, 22 september 2021.

Blog Alex Datema: Boos
Alex Datema, BoerenNatuur, 21 september 2021.

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE RISICO’S BIJ OMSCHAKELING NAAR DUURZAME LANDBOUW?
Stimuland, september 2021

.

Hoe fixen we het failliete verdienmodel van de landbouwsector?
Daan Kuys, VPRO Tegenlicht, 24 september 2021

.

Nederlandse veestapel afgelopen jaar nauwelijks gekrompen
Koen Marée, NRC, 29 september 2021

Oktober 2021

Vernieuwende boeren vragen aandacht voor gezonde landbouwbodems en overhandigen manifest
Aardpeer, Nature Today, 6 oktober 2021


.

Hoe duurzaam is de kalversector?, Zembla, 13 oktober 2021.

Het gouden kalf
Vroege Vogels (tekst bij Hoe duurzaam is de kalversector?), 14 oktober 2021

.

Boerenlobby misleidt achterban over gevolgen EU-duurzaamheidsplannen
Lise Witteman, Follow The Money, 19 oktober 2021

.

#33 BRUSSEL OP JE BORDJE: BON APPÉTIT!
BNR Nieuwsradio (Europa), 20 oktober 2021 (Interview met Jeroen Candel start op min. 9:25)

.

De boeren hebben een plan nodig
Mac van Dinther, de Volkskrant, 22 oktober 2021


November 2021

Column: Eenheid in belangenbehartiging
Alex Datema, Veldpost, 15 november 2021


.

Veerman: ‘Overheid aan zet in herstructurering agrarische sector’
Veeteelt, 18 november 2021


.

De bouw en de boeren kunnen elkaar verder helpen
Onno Dwars en Norbert Schotte, Het Financieele Dagblad, 19 november 2021
.

Onteigenen? Nee, transformeren!
Caring Farmers, 20 november 2021


.

Derk Boswijk (CDA): ‘Ik wil dat de landbouw weer saai wordt’
Niels Markus, Trouw, 27 november 2021.

December 2021

En nu de beuk erin!
Elbert Dijkgraaf (oud-Kamerlid SGP), Melkvee (Opinie), 27 december 2021


.

Wormen in boerenland vergrijzen: niets doen levert grotere, rode wormen op
NOS/Omrop Fryslân, 28 december 2021