STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – oktober 2020

Archief 2020

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – januari 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – februari 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – maart 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – april 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – mei 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – juni 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – juli 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – augustus 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – september 2020

Oktober 2020

‘Experimenteren en daar ruimte voor maken vind ik belangrijk’
House of Design, interview Gert Noordhoff, 1 oktober 2020


.

Individuen kunnen tóch het verschil maken
Thomas Oudman, De Correspondent, 1 oktober 2020.

Carola Schouten: supermarkten moeten meer doen om Nederlandse landbouw te helpen verduurzamen
Redactie Foodlog, 1 oktober 2020

.

Opinie: Nederland doet te weinig tegen massa-extinctie
Gerben-Jan Gerbrandy e.a., de Volkskrant, 1 oktober 2020.

D66’er De Groot nu ook in de Kamer gebeten hond
Redactie Boerenbusiness, 1 oktober

.

300.000 euro subsidie voor Zoet op Zout
Wâldnet, 2 oktober 2020
.

GroenLinks komt met stikstofplan om uitstoot sneller af te bouwen
NOS Nieuws, 5 oktober 2020

.

Donderdag 22 oktober webinar: Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen?
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw (Nieuws), 5 oktober 2020
.

Koe in de wei vereist vergunning, herhaalt de Raad van State
Emiel Hakkenes, Trouw, 5 oktober 2020

.

Subsidie voor duurzame investeringen door jonge boeren
Provincie Groningen, 5 oktober 2020.

Beelden van biodiversiteit
Onderzoek naar cognitieve, normatieve en expressieve dimensie van biodiversiteit en naar biodivers gedrag
Marjolein Kloek, Gerard van der Werf,
Ester van de Ven & Kevin Hengstz, Motivaction, 5 oktober 2020

Column: Zukunftskommission Landwirtschaft
Alex Datema, Veldpost (Column), 6 oktober 2020


.

De belangrijkste uitvinding van de 20ste eeuw houdt ons in leven én is een ramp voor het milieu. De oplossing? Minder vlees eten
Maikel Kuijpers, De Correspondent, 7 oktober 2020

Positieve ervaringen met strokenteelt
Groen Kennisnet, Nieuws, 7 oktober 2020.

Barbara Baarsma aangesteld als bodemgezant
Groene Ruimte, 7 oktober 2020


.

Omrop TIP: De takomst fan de Fryske lânbou yn de Rede fan Fryslân
Omrop Fryslân, 7 oktober 2020

.

Commissaris Arno Brok tegen minister Schouten: “Geef de jonge boer de ruimte”
Omrop Fryslân, 8 oktober 2020

.

Rede van Fryslân door minister Schouten
Rijksoverheid, Ministerie LNV, 8 oktober 2020


.

Landbouwminister Carola Schouten in Rede fan Fryslân: ‘Lokale oplossingen bieden uitweg uit polarisatie van het landbouwdebat’
Ton van der Laan, Leeuwarder Courant, 8 oktober 2020

.

Gewassen op akkers met bloemenranden hebben minder last van insectenplagen
Marcel aan de Brugh, NRC, 8 oktober 2020

.

‘Maak Fryslân een proeftuin voor landschap en ruimte’
Simon Talsma, Friesch Dagblad, 9 oktober 2020


.

De boer van de toekomst
VPRO Tegenlicht, 11 oktober 2020 (tv uitzending, 29:00 min.)


.

‘Systeembewust voedselbeleid’ made in NL ook goed voor Europese Green Deal, zegt PBL
Cécile Janssen, Foodlog, 12 oktober 2020

.

OUR DAILY DIET
HOW GOVERNMENTS, BUSINESSES AND CONSUMERS
CAN CONTRIBUTE TO A SUSTAINABLE FOOD SYSTEM


Hanneke Muilwijk, Hiddo Huitzing, Michiel de Krom, Anne Gerdien Prins, Marijke Vonk and Henk Westhoek

PBL Netherlands Environmental Assessment Agency, The Hague, 2020 (PBL publication number: 3486).

Resultaten onderzoek Beelden van Biodiversiteit
Deltaplan Biodiversiteitsherstel, 13 oktober 2020.

Biodiversiteit: onbekend begrip bij Nederlanders
Kimberly Bakker, BoerenBusiness, 13 oktober 2020

.

Schouten presenteert stikstofwet: ‘meer reductie niet haalbaar’
NOS NIeuws, 13 oktober 2020

.

Biodiversiteit gaat niet over panda’s en tijgers, maar over ons
Onno Havermans, Trouw, 13 oktober 2020.

‘Er zal een zwarte lijst komen van bedrijven die natuur schaden’
Vasco van der Boon, Financieele Dagblad, 13 oktober 2020

.

Blog Alex: Het bruist
Alex Datema, BoerenNatuur, 13 oktober 2020.

Europe needs healthy forests to fight climate change, European Parliament, 13 oktober 2020.

Hoe de veenweide was, werd en moet worden
Jan Sybma, Friesch Dagblad, 14 oktober 2020

.

Boeren een jaar na massaal protest op het Martinikerkhof: ‘We zijn niets opgeschoten’
Steven Radersma, RTV Noord, 14 oktober 2020

.

Natuurorganisaties: ‘Wetsvoorstel stikstof biedt schijnoplossing’
Groene Ruimte (Bron: Natuurmonumenten), 14 oktober 2020

.

Tegenlicht Meet Up #186: De boer van de toekomst, Pakhuis de Zwijger, 15 oktober 2020.

‘Met strokenteelt maak je echt gebruik van diensten die de natuur levert’
ROEG Natuurnieuws, RTV Drenthe. 15 oktober 2020

.

Doelen in plaats van methoden voorschrijven voor kringlooplandbouw
Jorg Tönjes, Akkerwijzer, 15 oktober 2020

.

Gericht landbouwgrond omzetten in natuur is goedkope klimaatmaatregel’
Groene Ruimte, 16 oktober 2020

.

Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst
Vogelbescherming Nederland, 16 oktober 2020


.

Landbouwgif mogelijk gevaarlijker dan gedacht: groot onderzoek naar risico’s
Leo van Raaij, De Stentor, 16 oktober 2020


.

Het kippenexperiment
Zembla, BNN/VARA, 16 oktober 2020.

Gerichte inzet EU-gelden nodig voor vergroening landbouw
Jetske Bouma, Frans Oosterhuis en Mark Koetse, ESB, 16 oktober 2020
.

Iedereen is het eens: boer moet meer verdienen
Eric de Lijster, BoerenBusiness, 17 oktober 2020

.

Goed inkomen staat voorop in Agrarische Ondermerschapsagenda
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 17 oktober 2020


.

Hoe het Nederlandse platteland eind negentiende eeuw radicaal veranderde
Elias van der Plicht, Trouw, 17 oktober 2020.

Nieuw Europees landbouwbeleid legt bom onder duurzame toekomst
Marieke Dijksman (Vogelbescherming), Nature Today, 18 oktober 2020.

Land- en Tuinbouworganisatie behoeft verbinder als voorzitter, geen oorlogszoeker
Maurits Tepper en David Luijendijk, Trouw, 19 oktober 2020

.

Onderzoekers pleiten voor stevige ecoregelingen
Toekomst-GLB, 19 oktober 2020
.

Groen EU-beleid moeilijk zonder flexibele boeren
Clara van de Wiel, NRC, 19 oktober 2020.

100 miljoen beschikbaar voor veenweide aanpak
Ministerie LNV, 19 oktober 2020
.

Recentste evaluatie laat zien dat de natuur in Europa onophoudelijk en ongekend snel achteruitgaat
Europees Milieuagentschap (EEA) n.a.v. ‘Stand van de natuur in de EU’, 19 oktober 2020.

Biodiversiteit holt in heel Europa achteruit, maar er is nog hoop
Jean-Pierre Geelen, de Volkskrant, 19 oktober 2020.

Europa haalt eigen natuurdoelen voor 2020 niet: ‘Er is geen tijd meer voor uitstelgedrag’
Onno Havermans, Trouw, 19 oktober 2020


.

Rapport: Natuur in Europa gaat onophoudelijk en ongekend snel achteruit
Redactie NU.nl (Bron: ANP), 19 oktober 2020

.

State of nature in the EU
Results from reporting under the nature directives 2013-2018

Europees Milieuagentschap (EEA), oktober 2020


.

Minder boerderijen en koeien, toch groeit melkplas in Nederland
Aan Dirk van der Meulen, Leeuwarder Courant, 20 oktober 2020

.

De Nederlandse melkveehouderij in 2030
Verkenning van mogelijke ontwikkelingen op basis van economische modellering
Alfons Beldman, Joan Reijs, Co Daatselaar en Gerben Doornewaard, Wageningen Economic Research, oktober 2020


.

Wortels houden de bodem open
LTO Noord (Nieuws van Programmas en Projecten), 20 oktober 2020
.

EU Parliament signs death sentence for small farms and nature, Greenpeace
Greenpeace European Unit, 20 oktober 2020


.

Kringloopvoucher helpt boer en tuinder op weg
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 21 oktober 2020


.

Harde strijd om EU-landbouwbeleid: deel vreest slappe groene ambities
Christoph Schmidt, Trouw, 21 oktober 2020


.

GLB: goed voor klimaat en boer
Ministerie LNV, 21 oktober 2020
.

EU blokkeert transitie naar duurzame landbouw, Green Deal vleugellam
Shanti Haas, Natuurmonumenten, 21 oktober 2020

.

EU-lidstaten sluiten akkoord over ‘een nieuw soort landbouw’
Bert van Slooten, NOS (Brussel), 21 oktober 2020

.

Carola Schouten over EU-landbouwakkoord: ‘Het is een stap vooruit’
Christoph Schmidt, Trouw, 21 oktober 2020


.

Nieuw landbouwbeleid ‘groen gewassen’; Nederland toont zich dik tevreden
Redactie Foodlog, 21 oktober 2020


.

GLB wordt duurzamer: Ministers akkoord over inzet GLB-onderhandelingen
Wim van Gruisen, Melkvee, 21 oktober 2020

.

Leidt het landbouwakkoord tot vergroening of greenwashing?
Clara van de Wiel, NRC, 21 oktober 2020


.

Wat zijn de sleutels voor succesvol veranderen?, webinar Agro Agenda Noord Nederland, 22 oktober 2020.

Van vergroening van de Europese landbouw komt niets terecht, waarschuwt Europarlementariër Bas Eickhout
Mac van Dinther en Pieter Hotse Smit, de Volkskrant, 22 oktober 2020

.

Duurzame Drentse boeren lopen voorop. ‘We willen wel verduurzamen, maar op onze eigen manier’
Arnoud Bodde, Dagblad van het Noorden, 22 oktober 2020


.

Drenthe stelt acht melkveehouders aan als ambassadeur verduurzaming
Stefan Buning, Veldpost, 22 oktober 2020

.

STATEMENT OVER NATUUR-INCLUSIEVE TOEKOMST VAN GLB
38 natuur-, boeren en burgerorganisaties, 22 oktober 2020


.

#VotethisCAPdown: trek voorstel Europese landbouwsubsidies in
SoortenNL, Nature Today, 22 oktober 2020

.

Action needed for the EU Common Agricultural Policy to address sustainability challenges
Guy Pe’er et al. People and Nature, 2020 (Eerste druk: 8 maart 2020)

.

Green Deal dringt overal door, behalve tot de landbouw
Christoph Schmidt, Trouw, 23 oktober 2020.

Drentse melkveehouders pakken sámen de verduurzaming op
Leroy Wijnveldt, Drentsnieuws.nl, 23 oktober 2020

.

Groningen wil stikstofpilot in Westerkwartier starten
Tienke Wouda, Nieuwe Oogst, 23 oktober 2020.

Fryslân kent 120 natuurinclusieve landbouwprojecten
Omrop Fryslân, 23 oktober 2020


.

Actuele projectenlijst Living Lab Fryslân
.

Landbouw met meer kringloop gaat los in het Noorden
Simon Talsma, Friesch Dagblad, 23 oktober 2020.

“Zembla schonk ons een heel kostbare klomp aarde”
Bert van Ruitenbeek, Biojournaal, 23 oktober 2020.

‘Het kippenexperiment’ doet veel stof opwaaien
Lenneke Pors-Schot, Biojournaal, 23 oktober 2020.

Het Europese landbouwbeleid: ‘Iedereen is bang voor boze boeren met tractoren in de hoofdstad’
Tine Hens, MO Mondiaal Nieuws, 24 oktober 2020


.

Nee, dit is niet in Groningen: Friese huizen scheuren door zakkend grondwaterpeil
Jantien de Boer, Leeuwarder Courant, 24 oktober 2020


.

Nederlandse bodems prima geschikt voor landbouw en het kan nog beter
Hidde Boersma, Foodlog (Opinie), 25 oktober 2020


.

Nederlandse veeboer klem tussen mondiale ambities FrieslandCampina en groene doelstellingen EU
Lise Witteman, Follow The Money, 26 oktober 2020


.

Koeien produceren steeds meer melk, en daar is niet iedereen blij mee
NOS Nieuws, 26 oktober 2020


.

Duurzame Melkveehouderij Drenthe-persfilm, Provincie Drenthe, 26 oktober 2020.

MEZT gaat stikstofproblematiek te lijf
TU Delft Campus, 26 oktober 2020
.

De EU mist de afslag naar duurzame landbouw
Redactie Trouw, 26 oktober 2020


.

Níét de oplossing voor honger: Nederlandse superkoeien
Thomas Oudman, De Correspondent, 26 oktober 2020

.

Delft vindt circulaire oplossing uit voor stikstof op het boerenerf
Redactie Foodlog, 27 oktober 2020


.

EUROPESE COMMISSIE, HAAL HET LANDBOUWVOORSTEL VAN TAFEL
Bas Eickhout, Groen Links, 28 oktober 2020


.

Noord-Nederland investeert fors in klimaatneutrale ketens
Agro & Chemie, Nieuws, 28 oktober 2020
.

Ook boeren zijn verliezers van deze GLB-besluiten
Joost de Jong, Foodlog, 28 oktober 2020.

Met 350 miljard aan landbouwsubsidies mist EU groene kans
Groep redacteuren, geselecteerd door de hoofdredacteur van NRC, 28 oktober 2020

.

Kringlooplandbouwscan
Welke stappen kunt u zetten op weg naar kringlooplandbouw?
Ministerie LNV, Bericht, oktober 2020


.

A Just Transition #3: De wereld voeden met agro-ecologie, Pakhuis de Zwijger, 29 oktober 2020.

Als het aan Berno Strootman ligt, gaan de boeren het landschap redden. ‘Je krijgt het landschap dat je kiest
Onno Havermans, Trouw, 29 oktober 2020


.

Beste David Attenborough, mooie Netflixdocu. Jammer dat uw “oplossingen” de natuur alleen maar verder vernietigen
Thomas Oudman, De Correspondent, 29 oktober 2020


.

Frans Timmermans en The Art of the Deal
Thomas Oudman, De Correspondent, 29 oktober 2020
.

Resistance and Challenges to Green Deals should not be underestimated
Louise Vet et al, EASAC, 29 oktober 2020

.

Ons landbouwmodel raakt sleets
Cees Veerman, ESB, 29 oktober 2020


.

Honderden miljarden euro’s voor Europees landbouwbeleid worden niet goed besteed
Patrick Jansen, Trouw, 30 oktober 2020

.

GLB-NSP eind 2021 naar Brussel
GLB-Toekomst, 30 oktober 2020


.

CDA wil strategische waarde agrarische sector beschermen
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 30 oktober 2020


.

Subsidie beschikbaar voor agrarische bedrijfsadvisering en educatie
Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw Noord Nederland, 30 oktober 2020
.

Hoe moeten we straks 10 miljard monden voeden? Het kan, maar er moet wel wat veranderen
Emiel Hakkenes, Trouw, 31 oktober 2020


.

Blijft het GLB wel interessant genoeg voor de boer?
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 31 oktober 2020.

“Stikstofprobleem weerspiegelt worsteling met alle milieudilemma’s”
Tijdschrift Milieu (nr. 5), oktober 2020


.

Financiering transitie naar duurzame landbouw
Inzicht in het huidige financieringslandschap en ontwikkelingen

Harold van der Meulen, Ruud van der Meer en Marcel van Asseldonk, Wageningen Economic Research, Wageningen, oktober 2020