STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – september 2020

Archief 2020

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – januari 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – februari 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – maart 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – april 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – mei 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – juni 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – juli 2020
.

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – augustus 2020
.

September 2020

Provincie steekt twee ton in leerstoel natuurinclusieve landbouw
RTV Noord, 1 september 2020

.

Rijksuniversiteit Groningen benoemt Martijn van der Heide tot bijzonder hoogleraar Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling. Provincie financiert leerstoel
Dagblad van het Noorden, 1 september 2020

.

Boeren en burgers vinden elkaar in De Warren
Jan Ybema, Friesch Dagblad, 1 september 2020.

Boeren testen maatregelen voor meer natuurwaarde
Paul Loonstra, website GLB (Toekomst), 1 september 2020


.

Blog Alex: Natuurinclusieve landbouw
Alex Datema, BoerenNatuur, 2 september 2020.

Deze boeren willen wel, maar de overheid werkt niet mee
VPRO Tegenlicht (Achtergrondverhalen), 2 september 2020

.

Deltaplan publiceert leidraad voor gebiedsgerichte aanpak biodiversiteitsherstel
Deltaplan Biodiversiteitsherstel, werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking, 2 september 2020
.

Leidraad voor een gebiedsgerichte aanpak
Deltaplan Biodiversiteitsherstel, werkgroep Gebiedsgerichte Samenwerking (vertegenwoordigers: BoerenNatuur, Nationaal Parken Bureau, LandschappenNL, Vogelbescherming NL, NIOO-KNAW, RAVON, Agrifirm, LTO Nederland, SBNL Natuurfonds, Bureau Waardenburg, ministerie van LNV, stichting Stimuland, KNBV, provincie Noord-Holland, provincie Drenthe en Naturalis), augustus 2020


.

Burgerinitiatief Land van Ons op koopjacht in Fryslân voor biodiversiteit
Omrop Fryslân, 3 september 2020 (incl. radio- en tv-interview: Franke Remerie en Erik Boven
.

Concrete stappen naar kringlooplandbouw gezet
Nieuwsbericht LNV, 3 september 2020


.

Kamerbrief Resultatenoverzicht realisatieplan visie LNV
Nieuwsbericht + downloadpagina LNV, 3 september 2020


.

Samen op weg naar kringlooplandbouw in Noord-Nederland
Wageningen University & Research (Persbericht), 3 september 2020

.

Advies: stop ontwatering veenweidegebied om bodemdaling te voorkomen
Waterforum (Uitgelicht), 3 september 2020

.

Advies: kabinet moet bodemdaling veenweidegebieden aanpakken
NOS Nieuws, 3 september 2020

.

Raad voor de Leefomgeving: bodemdaling in veenweide moet gekeerd worden
Omrop Fryslân, 3 september 2020 (incl. radiofragment: landschapsarchitect Peter de Ruyter)
.

Verzakking kost tientallen miljarden, terecht dat het Rijk wordt opgeroepen iets te doen
Robert Giebels, de Volkskrant, 3 september 2020.

Adviesraad wil verplichte reductie bodemdaling in veenweidegebieden
H2O Actueel, 3 september 2020


.

STOP BODEMDALING IN VEENWEIDEGEBIEDEN
HET GROENE HART ALS VOORBEELD
Rli, Raad voor de Leefomgeving en Infrasructuur, september 2020

.

Schouten introduceert adviessubsidie kringlooplandbouw
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 3 september 2020


.

“Agro-ecologie en bio-landbouw rendabeler dan gangbaar”
Biojournaal, 4 september 2020


.

Bodemdaling wordt bodemgroei
BNN/VARA Vroege Vogels, 4 september 2020


.

De polder wordt nat, houdt de boer het droog?
WUR Nieuws, 4 september 2020.

De boer zal ingrijpend moeten veranderen: politiek en wetenschap moeten daarbij helpen
Jelle Landstra, Trouw (Opinie), 4 september 2020

.

Coronalessen uit het Bargerveen
Rieja Raven, Tijdschrift Noorderbreedte, 4 september 2020


.

Denktank-directeur: ‘Overheid grijpt in bij landbouw. Zorg dat je erbij bent’
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 5 september 2020


.

Biologisch moet weer groeien: ‘De gangbare landbouw leidt uiteindelijk tot een uitgeputte bodem en derhalve tot voedseltekorten’
Aan Dirk van der Meulen, Leeuwarder Courant, 6 september 2020
.

Het Ronde Landschap
Landschapsgestuurde klimaatadaptatie: natuurinclusief en circulair
Bas Pedroli (red.), Sabine van Rooij, Wim Timmermans, Onno Roosenschoon, Wim de Haas, Tim van Hattum, Saskia Keesstra, Amanda Krijgsman, Michaël van Buuren, Gerard Migchels, september 2020
.

Rijksoverheid moet in actie komen om bodemdaling af te remmen
Financiëele Dagblad (Commentaar), 6 september 2020

.

Geen megastallen maar duizenden ‘tiny houses’
Paul van der Steen, NRC, 6 september 2020


.

De prijs van ons eten kan alleen zo laag zijn als de prijs voor de natuur hoog is. En boeren kunnen dat niet in hun eentje oplossen
Thomas Oudman, de Correspondent, 7 september 2020
.

Lopen collectieven tegen iden­titeitsconflic­ten aan in hun profes­sionaliseringsslag?
BoerenNatuur Actueel, 7 september 2020


.

Online event Verkiezingen & Voedsel, Schuttelaar & Partners, 7 september 2020.

‘Je moet burgers ontzorgen, dat is het sleutelwoord’
Geertje Tuenter, NRC, 7 september 2020

.

Europese Commissie: Publieke consultatieronde over bio-landbouw
Biojournaal, 7 september 2020.

Op zoek naar boervriendelijke toekenning GLB-subsidies
GLB (Toekomst), 7 september 2020.

AERIUS een nuttig instrument voor het stikstofbeleid?
Jan Willem Erisman, Omgevingsweb (Opinie), 8 september 2020


.

Column: Land van ons
Alex Datema, Veldpost (Column), 8 september 2020


.

Mestbeleid op de schop: grote gevolgen voor veehouderijen
Sanne Schelfaut, Leeuwarder Courant, 8 september 2020

.

Land van Ons start samenwerking met Universiteit Leiden in veenweidegebied Oud Ade, Leiden Science – Universiteit Leiden, 8 september 2020.

Bekijk hier hoe hard de bodem daalt in Groningen en Drenthe
Dagblad van het Noorden, 8 september 2020

.

Kamerbrief Contouren toekomstig mestbeleid
Ministerie LNV (downloadpagina), 8 september 2020


.

Minister Schouten: eenvoudiger en duurzaam meststelsel nodig
Ministerie LNV, Nieuwsbericht, 8 september 2020
.

Meststelsel wordt aangepakt: Schouten versimpelt beleid
Vroege Vogels (Bron ANP), 9 september 2020


.

Commentaar: Neem ook eens een voorbeeld aan boeren
Ria Kraa, Friesch Dagblad, 10 september 2020.

Wereldwijd verlies van biodiversiteit valt nog te stoppen
Rob Alkemade, Wageningen University & Research, 10 september 2020


.

Twee derde van de dierenpopulatie is verdwenen – en dat is ook slecht nieuws voor de mens
Onno Havermans, Trouw, 10 september 2020


.

Samen op weg naar kringlooplandbouw in Noord-Nederland
Biojournaal (Bron: WUR), 11 september 2020

.

Strokenteelt oplossing voor meer biodiversiteit in akkerbouw
BNN/VARA Vroege Vogels, 11 september (incl. radiofragment)


.

LTO Troonrede 15 september Prinsjesdag, YouTube LTONederland, 11 september 2020.

Boze boeren en bloedstollende vergaderingen: hoe is het zover gekomen en hoe krijgen we de rust weer terug?
Jantien de Boer, Leeuwarder Courant, 12 september 2020

.

‘Op zoek naar slimme financiële prikkels’
Guido Landheer, GLB-Toekomst, 12 september 2020.

LTO presenteert Groene Troonrede
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 12 september (incl. video)


.

Extreem duur of niet efficiënt
Adrián Estrada en Felix Voogt, De Groene Amsterdammer, 14 september 2020


.

‘Sanering varkenshouders levert niet gewenste stikstofreductie op’
NOS Nieuws (Bron ANP), 14 september 2020

.

Thijs Cuijpers: Kringlooplandbouw of biodiversiteit aanjagen? Meten en weten in de keten
Thijs Cuijpers, Duurzaam Bedrijfsleven (Het Betoog), 14 september 2020.

‘CO2-uitstoot veengebied leeft nauwelijks bij de Friese boeren’
Reinout Burgers, Veldpost, 14 september 2020

.

De ambities van de boerendochter
Jack Rijlaarsdam, 14 september 2020


.

Planbureau: tijd dringt om milieuproblemen aan te pakken
Gert Jan van der Wal, Nieuwe Oogst, 14 september 2020


.

Partnervlog BoerenNatuur | Samen voor Biodiversiteitsherstel, Deltaplan Biodiversiteitsherstel, 14 september 2020.

Webinar op 22 september: Het nieuwe GLB, ecoregelingen en een puntensysteem?
GLB-Toekomst, 15 september 2020


.

VN-rapport: om massaal uitsterven van soorten te voorkomen moet het roer op alle fronten om
Ben van Raai. de Volkskrant, 15 september 2020


.

Kansen voor vlas en hennep in toekomstig landbouwbeleid
Provincie Groningen, 15 september 2020


.

Begroting LNV: duidelijkheid voor de Nederlandse landbouw en natuur
Nieuwsbericht, Rijksoverheid, 15 september 2020

.

Regering start na drie jaar met uitvoering kringlooplandbouw
Wim van Gruisen, Melkvee, 15 september 2020

.

Wie effectief het klimaatprobleem aanpakt, kan ook grote slagen maken in behoud van plant en dier
Hoofdredactie Trouw (Commentaar), 15 september 2020
.

Een duurzame landbouw is veel meer dan kleinschalig, lokaal of extensief
Gert van Duinkerken, Trouw (Opinie), 16 september 2020

.

Kringlooplandbouw vraagt praktische stappen
Gert van Duinkerken, Wageningen University & Research, 16 september 2020


.

De wereld komt geen enkele afspraak over biodiversiteit echt na
Onno Havermans, Trouw, 16 september 2020

.

KENING spreekt op Prinsjesdag GRONDREDE uit: ‘Aan hem die van mij houdt, zal ik geven’
Robert Rosendal, Kunst en Landschap Noord Nederland, 17 september (blog + compilatie artikelen diverse media)

.

Een grote natuurcrisis, maar geen woord erover in de Troonrede
Patrick Jansen, Trouw, 18 september 2020

.

Rutte: ‘In de landbouw is fundamentele wissel omgezet’
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 18 september


.

Op ‘bodemkwaliteit’ kun je geen boerenbeleid bouwen
Dick Veerman, Foodlog, 20 september 2020


.

Uitbanning van kunstmest is grote denkfout
Henk Breman, de Volkskrant, 20 september 2020


.

‘Nederland moet weer bloeien’
Frans Bosscher, Puur Natuur, 21 september 2020.

D66: halvering veestapel, kringloop en verbod op drijfmest
Peter Smit, Nieuwe Oogst, 21 september 2020

.

Webinar puntensysteem & kpi’s, Toekomst GLB, 22 september 2020.

Het leerbedrijf Warmonderhof
Een baken in de transitie naar een kringlooplandbouw?

Gerard Oomen, Jan de Wit, Nick van Eekeren, Louis Bolk Instituut, september 2020.

Panorama on tour Berno Strootman – Welmoed Deinum, College van Rijksadviseurs, 22 september 2020.

Minister Schouten bespreekt biologisch trendrapport en 10-puntenplan voor meer biologisch in Nederland
BioNext Nieuws, 23 september 2020


.

Minister Schouten ontvangt biologisch trendrapport en 10-puntenplan
Biojournaal, 23 september 2020


.

Bionext Trendrapport 2019
Bionext, 2019
.

D66 wil revolutie in de landbouw
Redactie Boerenbusiness, 23 september 2020

.

Bio-boeren willen overheidssteun voor biologische landbouw
Suzanne Blotenburg, RTL Nieuws, 23 september 2020

.

Kringlooplandbouw volgens D66: halvering van de veestapel en onderscheidende exportproducten
Erik Colenbrander, Foodlog, 23 september 2020

.

Vogelaar & Haanstra: ‘Hou op met gezeik over natuur en klimaat’
Jelle Feenstra, Melk van het Noorden, 24 september 2020


.

Golven van onheil of verandering?
Caspar van den Berg, Theunis Piersma, Klaas Sietse Spoelstra, Leeuwarder Courant (Opinie), 24 september 2020

.

‘Met kringlooplandbouw help je natuur én boer’
Marcel aan de Brugh, NRC, 25 september 2020


.

De koning van de bodem: de rode regenworm
BNN/VARA Vroege Vogels. 25 september 2020 (incl. radiofragment met Jeroen Onrust, Grondrede Kening en Bodemdierendagen)

.

Vernieuwde online atlas brengt bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater in kaart
Groene Ruimte (Bron: Universiteit Leiden, 24 september 2020

.

Hou vast dat water!
René Didde, WUR (Wageningen World 03), september 2020


.

Biodiversiteit hoger op de agenda in financiële sector
NOS Nieuws, 26 september 2020


.

Hoe denkt u over een ‘Brûsplak’?
Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân, 27 september 2020


.

Enquête Agrarisch Brûsplak
Living Lab Natuurinclusieve Landbouw Fryslân, 27 september 2020


.

Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen: verdienmodel of utopie?
FMF, Friese Milieufederatie, september 2020
.

Digitale Groenlunch: Natte teelten voor het veen, Groenlunch, 28 september 2020.

Samen aan de slag voor een trendbreuk in gewasbescherming
Nieuwsbrief Ministerie LNV, 28 september 2020
.

Kamerbrief uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030
(Toekomstvisie gewasbescherming 2030, Van kwetsbaar naar weerbaar, Toelichting doelen en evaluatie Uitvoerings-programma Toekomstvisie gewasbescherming 2030)

Springtij Manifest – Vergezichten en Verkiezingen
Op weg naar een toekomstbestendige en waardevolle samenleving
Springtij, Katinka Abbenbroek en Annemieke Nijhof, 28 september 2020
.

Kamerbrief over afspraken met supermarkten ter bevordering van kringlooplandbouw
Carola Schouten, Ministerie LNV, 28 september 2020

.

Rijksadviseur pleit voor landschapsinclusieve landbouw
Johan Boonen, Nieuwe Oogst, 29 september


.

BN’ers sturen brief aan financiële sector om vee-industrie
Welingelichte Kringen (Bron: ANP), 29 september 2020


.

Jan Cees Vogelaar: ‘Nederlanders willen zo graag deugen’
Dick Veerman, Foodlog (Interview met Jan Cees Vogelaar), 29 september 2020

.

Jan Cees Vogelaar over LTO, stikstofbeleid en de aankomende verkiezingen, Foodlog, 29 september 2020.

40% of world’s plant species at risk of extinction
Damian Carrington, The Guardian, 30 september 2020


.

RLi onderzoekt economische kansen kringlooplandbouw
Boerderij Nieuws, 30 september 2020


.

NVP roept op tot samenwerking en vertrouwen
Tom Schotman, NVP, 30 september 2020


.

De veranderaars
Marieke Rotman, De Groene Amsterdammer, 30 september 2020 


,

Nederlandse kennis over landbouw heeft veel te bieden, maar is ook een deel van het probleem
Bertus Haverkort, Trouw, 30 september 2020
.

Doorzaaimachine succesvol in overgang naar kruidenrijk grasland
Agrarische Natuur Drenthe, september 2020.