STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – februari 2020

STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – januari 2020
.

Wereld Natuur Fonds slaat alarm: ‘Het gaat slechter dan ooit met natuur in Nederland’
Dagblad van het Noorden, 5 februari 2020

WNF: helft minder wilde dieren op heide en boerenland door stikstof
NOS NIeuws, 6 februari 2020

Rijksadviseur Berno Strootman over New Deal boer en maatschappij: ‘Iedereen moet bewegen’
Marijke Bovens, 6 februari 2020

De Nederlandse natuur is er slecht aan toe. Nog steeds.
Trouw, 6 februari 2020

.

Natuur en landbouw verbonden
WWF Living Planet Report Nederland 2020
(download, 69 pagina’s)

.

Omschakelfonds
Ministerie LNV, 7 februari 2020

.

Kabinet neemt tweede horde in stikstofcrisis
BNN/VARA Vroege Vogels, 7 februari 2020.
(+ radiofragment)

.

Warnsvelder wil samen met ons heel veel landbouwgrond opkopen
Ivar Penris, De Stentor-Zutphen, 7 februari 2020 (Land van Ons).

NATUURFONDS WIL WEIDEVOGELBOERDERIJ REDDEN
BNN/VARA Vroege Vogels, 7 februari 2020
(+ radiofragment)
.

RED DE GRUTTOBOERDERIJ
BNN/VARA Vroege Vogels, 9 februari 2020
(+ radiofragment)

BOEREN VAN DE TOEKOMST DEEL TWEE: KLAAS DE LANGE
BNN/VARA Vroege Vogels, 9 februari 2020
(+ radiofragment)

Turbostront
Bert de Jong, Tijdschrift Noorderbreedte, 10 februari 2020
.

EU-subsidies zijn sta-in-de-weg, zegt de D66’er die de veestapel wil halveren
Peter Teffer, Follow The Money, 11 februari 2020


Startschot voor proef met natuurvriendelijke landbouw klinkt in Midwolda
Rien Kort, Dagblad van het Noorden, 12 februari 2020

Boer Jan Reinier de Jong pioniert verder voor chemieconcern BASF
Jaap van Brummelen, Dagblad van het Noorden, 13 februari 2020

Er is hoop voor de boerennatuur
Column Patrick Jansen, Trouw, 14 februari 2020
.

Vruchtbare Kringloop Drenthe opnieuw van start
Projecten LTO Noord, 14 februari 2020

De Stikstofcrisis: Boeren en het Klimaat met Tjeerd de Groot (D66)
Interview, YouTube-kanaal Room for Discussion (57.27 min.), 14 februari 2020

Noordoost-Friese boeren kijken naar ander verdienmodel
Simon Talsma, Friesch Dagblad, 16 februari 2020


.

New Chair at the University of Groningen for Professor Pablo Tittonell
Resilient Landscapes for Nature and People
RuG-News, 17 februari 2020

.

Areaal natuurmengsel verdrievoudigd sinds 2016
Veeteelt-Gras, 18 februari 2020


.

Nieuw boeren, ‘Je leent het land van je kinderen’
Kees Kooman, uitgeverij Noordboek, 2019 (recensie De Leesclub van Alles, Jannie Trouwborst, 18 februari 2020 (incl. link naar boek)

.

New course: Economic Perspectives for a Circular Food System
WUR-Nieuws, 18 februari 2020


.

RUG en Wageningen werken samen aan ‘schone’ landbouw
Albert Sikkema, WUR/Resource, UKrant, 18 februari 2020

.

Hoe onze boeren met agro-ecologie (en een beetje hulp van de wetenschap) de Nederlandse natuur kunnen redden
Coen Berkhout, Dagblad van het Noorden, 18 februari 2020
.

Nieuwe leerstoel Rijksuniversiteit Groningen over veerkrachtige agrarische landschappen
Publicatie WWF, Wereld Natuurfonds, 19 februari 2020
.

Wantrouw niet, maar biedt perspectief
Bart van Horck, Friesch Dagblad, 19 februari 2020

.

‘Europees programma voor vergroening landbouw heeft niet gewerkt’
Bastiaan Nagtegaal, NRC, 19 februari 2020

.

Waar staan we na één jaar GLB pilots? Terugblik op landelijk symposium 13 februari 2020
BoerenNatuur, 19 februari 2020

.

‘Natuurbank’ krijgt kritiek uit het veld
Regioredactie Friesch Dagblad, 20 februari 2020


.

Hoe wordt de boer natuurbeheerder?
Redactie Resource, WUR, 20 februari 2020


.

Hoge grondprijs nekt boeren
Ineke Noordhoff, Blog Tijdschrift Noorderbreedte, 20 februari 2020.

Coöperatie Land Van Ons aast op grond Hooghalen
Josien Feitsma, RTV-Drenthe, 20 februari 2020

.

Farmers’ upheaval, climate crisis and populism
Jan Douwe van der Ploeg, The Journal of Peasant Studies, 20 februari 2020
.

Nature Defence Force, nieuwe groep op Facebook
Moderator Sandra de Haan, 23 februari 2020

.

‘Gewogen Ruimte’ geeft Drenthe huiswerk
Ineke Noordhoff, Tijdschrift Noorderbreedte, 24 februari 2020
.

Melkveehouder Murk verkoopt zijn land aan vogelliefhebbers
Joop Bouma, Trouw, 24 februari 2020


.

80 miljoen euro voor verbetering agrarisch bodembeheer in Europa
WUR-Nieuws, 24 februari 2020

.

Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw
Planbureau voor de Leefomgeving, Nieuws, 25 februari 2020
.

Hoe door het Mesdag Fonds Hocus Pocus wordt gespeeld met stikstof
Kees Kooman, de Volkskrant, 25 februari 2020

.

Less and better meat, dairy and eggs in the Farm to Fork Strategy
WWF EU Policy Office, joint letter, 25 februari 2020


.

Boeren willen (veel) meer doen voor het milieu, met de juiste hulp
Frank Straver, Trouw, 25 februari 2020

.

Financiële prikkels nodig voor meer natuurinclusieve landbouw
René Bouwmeester, Nieuwe Oogst, 25 februari 2020
.

Slimme financiële prikkels nodig voor opschaling natuurinclusieve landbouw
Nationaal Groenfonds, 25 februari 2020

.

NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW: WAT BEWEEGT BOEREN?
Publicatie PBL, Planbureau voor de Leefomgeving, 25 februari 2020

.

‘Boerenprotest dient vooral de exportlandbouw’
Albert Sikkema, WUR/Resource, 26 februari 2020

.

Soortenrijk grasland verhoogt opslag en efficiënt gebruik van biomassa
Melkveebedrijf.nl, Nieuws, 27 februari 2020

.

Opinie: ‘Er is een omslag nodig in de veeteelt’
Henk Folmer en Jeltsje van der Meer-Kooistra, Dagblad van het Noorden, 27 februari 2020
.

Opinie: Mestinjectie heeft bovengronds gevolg
Catharinus van der Werf, Leeuwarder Courant, 28 februari 2020
.

Red boer én natuur door duurzame voedselketen
Karen Eilers, Algemeen Dagblad, 29 februari 2020
.

De boeren van de toekomst, van dierenwelzijn tot circulair
BNN/VARA Vroege Vogels, 28 februari 2020
(+ 5 radiofragmenten)

.

Ontwerp Boerderij van de Toekomst
Chris de Visser, Wijnand Sukkel, Corné Kempenaar, Tamme van der Wal, Pieter de Wolf, Andries Visser, Bert Smit, Herman Schoorlemmer, Maureen Schoutsen, Koen Klompe, Bram Veldhuisen, Isabella Selin-Noren, Chris van Dijk, Stefan Hol, Marcel van der Voort, Bas Janssens, Wageningen University & Research, februari 2020

.