STAPPEN NAAR een natuurinclusieve KRINGLOOPLANDBOUW – januari 2020

Zo, dat was 2019 – als Carola Schouten nu kiest en doorpakt, beginnen boeren aan een nieuwe toekomst
Alex Datema, Foodlog (Opinie), 3 januari 2020
.

De rol van Living Lab Fryslân – natuurinclusieve landbouw, YouTube-kanaal Living Lab Fryslân, 21 januari 2020.

Ecologisch boeren? Gat in de markt!
Greenpeace, 21 januari 2020


.

‘Kringlooplandbouw is superieur aan biologische landbouw’
Dick Veerman, Foodlog, 23 januari 2020

.

De tafel van Carola Schouten
Ineke Noordhoff, Tijdschrift Noorderbreedte, 30 januari 2020
.

Peter Oosterhof wil het vertellen en laten zien: ‘anders boeren’ is goed
Peter Oosterhof, Platform Kringlooplandbouw LNV, 30 januari 2020

.

Opkomen voor dat wat kwetsbaar is, in weerwil van dreigementen en voorpaginanieuws
Column Patrick Jansen, Trouw, 31 januari 2020